Kommune åbner for borgerforslag: Simon klar med idé

Som den første østjyske kommune får beboerne i Odder nu mulighed for at stille borgerforslag til politikerne

02:02

Simon Fyhn Kristensen var en af de første i Odder til at indsende et borgerforslag.

Kontanthjælpsmodtagerne i Odder Kommune skal have mulighed for at lave frivilligt arbejde i stedet for at blive tvunget i aktivering. Det mener den lærerstuderende Simon Fyhn Kristensen, og derfor har han nu som en af de første indsendt et borgerforslag til kommunen.

- Det handler i bund og grund om at få dem, der er arbejdsløse, ud i frivillige foreninger, Røde Kors-butikker og andre steder, hvor de kan gøre gavn, i stedet for at de skal gå og lave meningsløst arbejde, siger Simon Fyhn Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Som en af de første satte Simon Fyhn Kristensen sig i dag ved computeren og indsendte sit borgerforslag til Odder Kommune.

Som noget nyt har byrådet i Odder vedtaget, at borgerne fra de er 15 år, kan stille forslag på Odder.dk. Hvis forslaget får opbakning fra 358 mennesker, skal det behandles i byrådet. 

- Det giver borgerne en mulighed for at blive hørt på en anden måde, at man bare kan gøre det direkte, siger Simon Fyhn Kristensen.

Læs også Danmarks første borgerforslag skudt ned efter kun én dag

Alle borgere i Odder Kommune over 15 år kan støtte de indsendte forslag, som altså skal have 358 stemmer for at blive behandlet. Det svarer til halvdelen af det antal stemmer, det krævede at få et mandat i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2017.

- Vi ønsker borgerinddragelse i videst muligt omfang. Det her er et tiltag, som jeg glæder mig til at følge, og jeg håber, der er mange, der har lyst til at gøre brug af det. Især kunne jeg godt tænke mig, at der kom forslag fra nogle af de unge, siger Uffe Jensen (V), borgmester i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fakta om borgerforslag

- Flere kommuner har allerede indført borgerforslag, bl.a. Middelfart, Ringsted, Ringkøbing-Skjern og Albertslund Kommuner.

- Borgerforslag kan fra d. 24. januar 2018 også komme til behandling i Folketinget. Her kræves 50.000 stemmeberettigede støtter, hvis forslaget skal debatteres.

- I Odder skal forslagene handle om kommunens anliggender og have relevans for de typer af opgaver, som kommunen løser. Det må ikke være et forslag, som byrådet allerede har behandlet og truffet beslutning om.

- Det er kun borgere over 15 år med bopæl i Odder Kommune, der må oprette forslag.

- Et forslag udløber 6 måneder, efter det er oprettet.

 

Kilde: Odder Kommune

Ved det seneste kommunalvalg var Simon Fyhn Kristensen selv tæt på at blive valgt ind for Alternativet. Selvom han er glad for kommunens nye initiativ, så er han også skeptisk.

- Der er jo den risiko, ligesom man har set i Folketinget, at forslaget kommer, og så bliver det straks fejet af bordet igen.

De indsendte borgerforslag kan findes på Odder Kommunes hjemmeside.

Borgmester Uffe Jensen (V) erkender da også, at man muligvis får forslag ind, som alligevel ikke har en politisk gang på jord.

- Det kan godt være, men det skaber alligevel debat og interesse for lokaldemokratiet, siger Uffe Jensen.

Læs hele Simon Fyhn Kristensens forslag her:

Kontanthjælpsmodtagere skal ud og støtte de frivillige foreninger. Forslaget bygger på en forestilling om at de arbejdsløse alle besidder kompetencer som kan være til nytte i de frivillige foreninger, og omvendt kan de få nogle nye erfaringer med, netværk, cv pynt og livsglæde.

 

De frivillige organisationer og foreninger skal selv melde ud hvor meget arbejde de har til over, hvor mange frivillige de kan rumme, og hvilket arbejde de har brug for. Derudover forpligter de frivillige foreninger sig også til at være i direkte kontakt med den pågældende sagsbehandler under forløbet.

 

Kommunen visiterer de arbejdsløse ud i de forskellige tilbud efter grundig overvejelse af personlighed og karakter. Vi skal sørge for at de frivillige IKKE får en grim oplevelse, og at vi overholder reglerne ift. fx børneattester osv. Derudover er det kommunens opgave at forholde sig til hvilke kvalifikationer den arbejdsløse besidder, som foreningerne kan have gavn af, og hvilke kompetencer de arbejdsløse eventuelt kan have gavn af at tillære sig, og ud fra disse overvejelser, finde det bedst egnede match.

 

Den arbejdsløse forpligter sig til at indgå engageret i forløbet og at overholde de aftaler der bliver indgået med den frivillige forening.

 

Kilde: Simon Fyhn Kristensen. Forslaget kan endnu ikke findes på kommunens hjemmeside, da det mangler at blive godkendt.