Kattegat-forbindelse kunne ende i ægtepars baghave

En kattegatforbindelse vil få store konsekvenser for ægtepar, som er lettede over den nye udmelding om, at projektet er sat i bero.

Flere østjyder åndede lettet op, da det onsdag eftermiddag blev offentliggjort, at projektet om en Kattegat-forbindelse umiddelbart ikke bliver en realitet.

Blandt andre ægteparret Inger Høy og Ejvind Mortensen. De bor på en ejendom ved Dyngby nord for Hou, hvor det netop er blevet anbefalet at bygge forbindelsen.

- Vi lykkelige over nyheden, for ellers var vores gård usælgelig, siger Ejvind Mortensen på 79 år.

Inger Høy og Ejvind Mortensen bor tæt på kysten ved Dyngby.

Udsigten til et brobyggeri i baghaven har fået ægteparret til både at frygte for naturen og deres egen fremtid. 

- Det har fyldt meget. Vi er et par ældre mennesker og skal se i øjnene, at vi skal have det solgt inden for nær fremtid. Det har vi ikke kunnet, men hvis projektet er skrinlagt, ser det anderledes ud, siger Ejvind Mortensen.

Utåleligt

Ægteparret har bekymret sig, siden den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti blev enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre en forundersøgelse.

- Det ville være utåleligt med støj og udsigt til sådan en bro, siger Ejvind Mortensen.

Natur og fred fra trafikstøj var den slags, der lokkede ham og hustruen Inger Høy ud på gården til at begynde med.

Ifølge ham har det generelt givet anledning til bekymring i hele lokalsamfundet. 

Selv har de gjort, hvad de kunne, for at forhindre broen. Blandt andet ved at involvere sig i foreningen imod forbindelsen og at tage til protestmøder.

Håber på afklaring

Den nye melding om den omdiskuterede bro kom onsdag i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Her siger transportminister Trine Bramsen (S), at den længeventede forundersøgelse ikke giver "grundlag for at igangsætte projektet". 

Undersøgelser har tidligere anbefalet, at broen skal gå nord for Hou ved Dyngby.
Undersøgelser har tidligere anbefalet, at broen skal gå nord for Hou ved Dyngby.

Ministeren lukker dog ikke døren til broen helt.

- Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser, siger Trine Bramsen.

Og det ærgrer Ejvind Mortensen, at der ikke bliver sat et punktum i sagen, så beboerne i området kan få noget afklaring.

- Jeg håber, den bliver lukket. Det har været umuligt for folk i området at sælge deres ejendom. Vi vil gerne have noget sikkerhed, siger han.