For gamle til støtte: Det er ikke i orden at nedprioritere os

Odder Kommune har valgt at sænke støtten til senioridræt. En beslutning, der vækker forundring

01:55

Der er forskel på idrætsudøvere. I hvert fald i Odder Kommune.

Mens kommunens håndbold- og fodbold for unge får fuld støtte af kommunen, så må de ældre nøjes med langt mindre - blot fordi de ikke er helt nye længere. 

Tidligere fik Odder Senioridræt 80 procent i tilskud fra kommunen til at dække udgifterne for leje af hal, men det tilskud er nu sænket til kun at dække 15 procent. 

Læs også Karsten: Den med at løfte str. 45 fra gulvet er svær

Det betyder, at seniorerne nu selv må betale differencen, og kontingentet er derfor steget.

Én ting er det økonomiske, noget andet er det mere principielle. For Inna Bødker, som er formand for Odder Senioridræt, handler beslutningen om mere end bare penge. Hun er utilfreds med, at de ældre bliver behandlet anderledes end de unge:

- Jeg synes ikke, det er i orden at nedpriotere seniorerne, så vi får mindre tilskud. De burde give det samme til os, som de foreninger, der har unge under 25 år, siger hun. 

Omkring 100 ældre fra Odder Senioridræt var onsdag på gulvet for at lave gymnastik.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommuner give mindst 65 procent i støtte til at dække driftsudgifter som eksempelvis leje af hal, hvis deltagerne er under 25 år. Hvis deltagerne derimod er over 25 år, kan kommunen selv bestemme, hvor stort tilskuddet skal være og om der overhovedet skal ydes tilskud.

Det er den lovmæssige forskel, som Odder Kommune nu har valgt at agere efter. 

Læs også Anklage: Nevø giftede sig med dement onkel for at score arv

Indtil videre har ingen af de 400 medlemmer i Odder Senioridræt valgt at forlade klubben på grund af forhøjelsen af kontingentet, som nu er gået fra 300 til 500 kroner om året. Men hvis hallejen stiget, frygter Inna Bødker, at nogle medlemmer vil springe fra og dermed gå glip af motionen:

- Nåt man først kommer ud fra arbejdsmarkedet, så er det vigtigt, at man holder kroppen i gang, siger hun.

01:44

VIDEO: Kulturformand Anne Bonefeld forklarer, hvorfor Odder Kommune har valgt at skære i tilskuddet til senioridræt. 

Luk video

Forklaringen på, hvorfor Odder Kommune har sænket tilskuddet er ifølge Anne Cathrine Bonefeld, som er formand for Børn-, Unge- og Kulturudvalget (V), at kommunen har valgt at prioritere de unge, og at de ældre har stiftet deres egen, særskilte forening. Hvis seniorforeningen i stedet var en afdeling i en eksisterende forening med unge medlemmer, ville det være en anden sag. 

- Vi har nok også den holdning, at vi frygtelig gerne vil hjælpe de her børn og ungeOg de ældre - nogen af dem har jo faktisk råd til at betale selv, siger Anne Bonefeld.

Folkeoplysningslovens § 25

Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.
 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.