Det lysner for Tunøs sundhed

Socialudvalget sætter penge af til sygeplejerske

- Der er rigtig fine odds for ansættelse af en ny sundhedsfaglig medarbejder med bopæl på Tunø.

Det fortæller formanden for Social- og sundhedsudvalget i Odder Kommune, Sanne Rubinke (SF) til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Social- og sundhedsudvalget har i et udkast til næste års budget foreslået at afsætte 200.000 kroner til en sundhedsfaglig medarbejder på Tunø. Det er meningen at Region Midtjylland skal bidrage med et lignende beløb. Og der er allerede udsendt signaler fra regionen om, at det vil ske, anfører Sanne Rubinke.

Øboerne på Tunø har siden de mistede deres sygeplejerske gennem flere år ført en massiv kampagne for at få et nyt sundhedstilbud på øen, hvor man i øjeblikket ikke har en eneste sundhedsfaglig person at gå til, hvis man kommer til skade eller er syg.

- Vi tager udgangspunkt i Tunø Sundhedsgruppes eget notat med ønsker og forventninger til stillingen. Der vil så snart som muligt finde en drøftelse sted mellem Odder Kommune og regionen om mere præcist stillingsindhold samt finansiering, oplyser Sanne Rubinke.

- Vi ønsker også at indbygge opgaver omkring sundhedsfremme og forebyggelse samt i relation til sundhedsaftalens temaer om "det nære sundhedsvæsen". Odder Kommune ser stillingen som en udviklingsstilling og vi vil lægge vægt på, at vedkommende medarbejder er fleksibel med hensyn til både opgaver og arbejdstid.

Den del må også drøftes med Dansk Sygeplejeråd, når stillingen skal opslås. Vi lægger ligeledes vægt på en anknytning til hjemmesygeplejen i Odder for at tilgodese både trivsel og vedligeholdelse og en udvikling af faglige kompetencer, fortæller socialudvalgsformanden.

- Jeg tør ikke gætte på, hvornår vi er i mål, - men jeg glæder mig rigtig meget til det.