Der mangler læger i Østjylland

Over de senere år er der kommet flere patienter, men færre læger. Det viser tal fra de Praktiserende Lægers Organisation. Blandt andet i Syddjurs Kommune, der har mistet fem praktiserende læger siden 2012. Det skaber ekstra rift om de læger, der er tilbage - og betyder alså, at patienter nogen steder i landet må køre længere for at komme til lægen, eller vente flere uger på at få en tid.

Nyhedsudsendelse: Mandag den 24. februar 2020 – 19:30