Hjælp til tidligere prostituerede eller voldsofre

I dag indviede foreningen LivaRehab deres nye lokaler i Aarhus. Foreningen tilbyder hjælp til unge mellem 18 og 35 år, der har senfølger af prostitution, vold eller seksuelle overgreb… På centeret bliver de for eksempel hjulpet til at søge læge, begynde på en uddannelse eller få et arbejde… Det nye center er blevet til med støtte fra Trygfonden, og er det tredje i landet.

Nyhedsudsendelse: Mandag 12. aug. 2019 - kl. 19.30