Sygemeldt, opsagt og pensioneret før tid

Få historien læst op

Pludselig krakelerer det. Hun kan ikke mere.

På vej ned i en depression ringer Rena Pind til sin chef og sygemelder sig. I den anden ende af røret bliver der hurtigt reageret.

- Du skal have en lægeerklæring.

Ordene kommer fra Renas leder, Annette Bro Rask-Vestergaard.

Det er beskeden. Ikke mere. Ikke mindre.

- Jeg følte mig mistænkt. Det var første gang, hvor jeg direkte sagde, at jeg havde det psykisk rigtig dårligt. Der blev ikke spurgt ind til det, men det blev derimod blot tørt konstateret: Du skal have en lægeerklæring, husker Rena Pind.

Hun kommer aldrig tilbage til arbejdet. En enkelt sygesamtale kommer hun til, men derfra slutter arbejdslivet.

Det blev en fejlfinder-kultur i stedet. Førhen kunne man lave en fejl og indrømme det, men nu var der ikke plads til at træde ved siden af.
Rena Pind

- Det var ikke sådan, mit arbejdsliv skulle slutte. Det skulle ikke slutte med, at jeg røg ind i en depression. Det skulle ikke slutte med, at jeg føler, jeg svigter en helt masse borgere.

Hendes arbejdsliv har været med mennesker i centrum, siden hun var 18 år.

Først på plejehjem og senere hjælp og støtte til psykisk syge som sosu-assistent. De seneste mange år har arbejdsgiveren været Norddjurs Kommune.

- Mit arbejdsliv har handlet om at støtte borgere og give dem de muligheder, de har ret til og krav på. Relationerne har altid betydet meget for mig, siger hun.

Område Ørsted består af to bosteder og et aktivitetscenter for udviklingshæmmede.
Område Ørsted består af to bosteder og et aktivitetscenter for udviklingshæmmede.

I 2007 bliver hun ansat på bostedet Skovvang i Ørsted på Djursland.

Her er målgruppen mennesker med udviklingshandikap. Opgaverne kan være alt fra personlige pleje, hjælp til socialt samvær og dialog med pårørende.

- Der var en fri og åben tone mellem beboerne og os ansatte. Relationerne opbygget igennem tid var af stor betydning for os, siger hun.

I 2015 kommer en ny leder til stedet, og stemningen skifter.

- Der kom en fuldstændig anden ledelsesstil til. Vi var vant til, at vi åbent kunne diskutere tingene og komme med input, når der var nye tiltag på vej.

- Det fik hun virkelig lagt låg på. Det blev en fejlfinder-kultur i stedet. Førhen kunne man lave en fejl og indrømme det, men nu var der ikke plads til at træde ved siden af.

Bostedet Stadionparken i Allingåbro er et af de steder, hvor Socialtilsyn Midt senest har konstateret en god kvalitet for borgerne, men hvor stort set alt personale er skiftet ud på et år.
Bostedet Stadionparken i Allingåbro er et af de steder, hvor Socialtilsyn Midt senest har konstateret en god kvalitet for borgerne, men hvor stort set alt personale er skiftet ud på et år.

Lederens navn er Annette Bro Rask-Vestergaard.

Den samme leder, som fem år senere på en anden arbejdsplads spørger efter en lægeerklæring over telefonen.

Forvirret?

Forklaringen er enkel.

- Jeg ville ikke lave mig selv om, når jeg skulle på arbejde, og jeg følte mere og mere, at jeg blev overvåget. Derfor søgte jeg væk fra arbejdspladsen i Ørsted.

Kort tid efter bliver Rena Pind ansat i den fælles bostøtte-ordning for Auning og Allingåbro – ikke langt fra hendes oprindelig job på Skovvang i Ørsted.

- Det var drømmejobbet. Man følte sig bare tilpas lige med det samme.

I løbet af en arbejdsdag kommer hun hjem til flere borgere med behov for støtte til at bo i eget hjem.

Jeg synes rent faktisk, at Norddjurs Kommune skylder en forklaring på, hvorfor de kan se igennem fingre med, at der har været en personaleflugt.
Rena Pind, tidligere ansat, bostøtten i Auning/Allingåbro

Nogle får hjælp til læsning af post fra det offentlige. Andre lærer hun at strukturere dagligdagen med tømning af opvaskeren, madlavning og støtte til social kontakt.

- Vi engagerede os i vores borgers udvikling og dem som mennesker. Vi havde gode resultater, siger Rena Pind.

Under en omstrukturering i slutningen af 2018 ender det med, at Annette Bro-Rask Vestergaard overtager ansvaret for bostøtten og dermed igen bliver leder for Rena Pind.

Rena Pind er er ikke begejstret. Nærmere dybt bekymret.

Hun har løbende set, hvordan hendes tidligere kollegaer på bostedet i Ørsted går ned med stress.

brev til kommunaldirektør

Bekymringerne ytrer hun i et brev til Norddjurs Kommunes nyansatte kommunaldirektør.

- Jeg har set tidligere kollegaer fra Ørsted blive kørt ned, sygemeldt og siden fyret. Det er jeg meget bekymret for også kan ske med os i Område Auning/Allingåbro, står der blandt andet i brevet.

Kommunaldirektøren takker for brevet. Mere sker der ikke, føler Rena Pind.

Kommunaldirektøren mener bestemt at have reageret.

- Kommunaldirektøren har løbende fulgt udviklingen og udfordringerne omkring Område Ørsted, f.eks. gennem dialog med ledelsen af socialområdet og ledelsen af velfærdsforvaltningen. Der har desuden løbende været drøftelser af emnet i område-MED-udvalget for socialområdet, skriver Norddjurs Kommune i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

Rena Pind får ret i sine bekymringer.

Alle hendes kollegaer i bostøtten stopper sidste år. Flere af dem efter længevarende sygemeldinger.

Var det ikke blot, fordi du var forudindtaget negativ og bekymret?

- Da jeg først havde sendt brevet, var jeg nødt til at sætte en streg i sandet og komme videre. Det hjalp mine kollegaer mig også med, og vi var positivt indstillet på, at det nok skulle gå, siger Rena Pind i dag.

Det går bare ikke.

På et personalemøde vurderer lederen Renas og hendes kollegaers faglige kompetencer.

- I starten troede jeg, at I var et godt, velfungerende team, men det er godt nok gået væk. I er også frygteligt sårbare, husker Rena Pind, at lederen sagde til dem.

bostøtten

Mindst to andre tidligere kollegaer bekræfter episoden.

- Hun får det drejet til, at personalet ikke er fagligt, dygtige nok. Hvis det er historien, hvorfor har hun ikke opgraderet os? Hvis vi var ringe, så må hun give os de rette kompetencer.

Sidste forår får medarbejderne at vide, at bostøtte-teamet lukkes ned.

I stedet skal teamet flyttes ud på bostederne, og den samlede medarbejdergruppe skal skiftes til at køre hjem til borgere med behov for bostøtte.

Mange af de ansatte er fagligt uenige i beslutningen. De er bekymrede for, at borgerne vil få mange ansatte at forholde sig til.

Rena føler, at ledelsen negligerer medarbejdernes bekymringer på borgernes vegne. En af hendes kollegaer kommer chokeret fra en samtale med lederen.

- Hun siger til hende, at borgerne skal du ikke spekulere på, for de har før været vant til mange skift.

Ordene har brændt sig fast på Renas nethinde.

- At der førhen har været mange skift, gør det ikke mere rigtigt. Hun underkender borgernes følelser og de ansattes moral.

Rena Pind får det dårligere og spekulerer meget over de kommende ændringer.

Samtidig bliver flere af hendes kollegaer i bofællesskaberne indkaldt i e-boks til opklarende samtaler - der er ingen nærmere beskrivelse af mødets formål.

De kommer grædende hen og fortæller om uvisheden.

- Hun kvalte mit mod til at være kritisk og komme med forslag, når der var ændringer.

Rena Pind

I maj måned sidste år kan Rena Pind ikke mere.

Hun bliver ramt af en depression, og i dag er hun kommet på seniorførtidspension.

Hvorfor fortæller du din historie?

- Jeg synes rent faktisk, at Norddjurs Kommune skylder en forklaring på, hvorfor de kan se igennem fingre med, at der har været en personaleflugt. Det skylder de os.

Tidligere ansatte har gennemgået den seneste medarbejderliste sammen med TV2 ØSTJYLLAND.

De vurderer, at der er forsvundet mindst 24 erfarne ansatte fra bostøtten, bofællesskaberne og aktivitetscentrene i Auning og Allingåbro, efter at den nye leder er kommet til. På to år.

Tilbage er ni ansatte, som har været der i mere end to år. 

Den nuværende leder har ikke ønsket at deltage.

I denne artikel kan du blandt andet læse, hvorfor Norddjurs Kommune mener, at TV2 ØSTJYLLANDs dækning af sagen er ”stærkt unuanceret”. 


Skrevet af Thomas Gam Nielsen
Redaktør: Asbjørn Andersen
Udgivet i januar 2021


betinnajensen

Læs også

Bettina gik i seng og vågnede op som handicappet - siden har alt været en kamp
Skærmbillede 2021-03-21 kl. 08.10.12

Læs også

Hvorfor er der ingen hjælp til Amalia?