Støjgener og lavere priser bekymrer

Norddjurs Kommune forsøger at informere om vindmølleprojekt nær Kolind

Fire vindmøller i op til 150 meters højde. De kan i fremtiden komme til at stikke op i landskabet øst for Søby på Djursland.

En VVM-undersøgelse af møllernes indvirkning på miljøet og omgivelserne ligger på Norddjurs Kommunes bord sammen med en lokalplan for området, som er blevet godkendt af byrådet.

Frem til den 5. januar er der så en høringsperiode, hvor borgerne kan komme med indvendinger og svar angående planerne.

Høringen er bare en af måderne, hvorpå folk kan komme til orde. Mandag aften afholdt Norddjurs Kommune et informationsmøde.

- Vi præsenterede forslaget med henblik på, at folk kunne stille spørgsmål, fortæller udviklingsidrektør i Norddjurs Kommune Kim Kofod til tv2oj.dk.

Fare for flagermus

Nogle af bekymringerne, som kom frem på mødet og som formentlig også vil fremgå af høringssvarene, er støjgener og frygten for, at vindmøllerne vil betyde, at de omkringliggende huse falder i værdi.

- Lavfrekvent støj er noget, der optager folk. Der er en bekymring for, at det er sygdomsfremkaldende, siger Kim Kofod og fortsætter:

- Derudover tænker folk på, om deres huse bliver usælgelige.

Også dyrelivet i området er dukket op i debatten.

- Der er mange flagermus nær Søby. Flere forskellige arter, hvor der også er spørgsmål om, hvor farligt det er for dem, siger udviklingsdirektøren.

Politikerne i Norddjurs Kommune har arbejdet på planen om opstilling af møller øst for Søby siden 2013.

Forventningen er, at der efter høringsperiodens afslutning vil blive truffet en afgørelse.