Prishop i mobilmast

Fordelagtig lokalaftale i søgelyset

Prisen for en antenneplads i denne mast svinger fra 2700 kr. til 90.000 kr om året. Foto: Google Street View

Hvorfor skal det lokale GreaaS.net kun betale 2500 kr.  i årlig leje for en plads på antennemasten på den kommunale grund Baunehøjvej 33 i Grenaa, når internetudbydere som f.eks. TDC og Telia betaler op til 90.000 kroner om året for en tilsvarende plads.

Det er det, man kalder et godt spørgsmål, og derfor har Norddjurs Kommune iværksat en intern undersøgelse af, hvad der er forklaringen på den tilsyneladende konkurrenceforvridende forskelsbehandling. Kontrakten med den lokale udbyder udløber først i 2017. 

- Vi er i gang med at undersøge, hvilket grundlag aftalen hviler på, herunder om GrenaaS.net betaler markedslejen, og om prisen afspejler anvendelsen af masten. Hvis det viser sig, at der er problemer med aftalen, vil vi undersøge, om der er grundlag for at genforhandle den hurtigst muligt, så vilkårene for GrenaaS.net bliver som konkurrenternes og i forhold til markedsvilkårene i øvrigt. Vi ønsker, at der skal være ens vilkår for alle, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse. 

Aftalen blev indgået i april 2007 og lægger op til, at lejen "udgør pt. helårligt 2500 kr.", som der står i kontrakten. Kontrakten kan endvidere tidligst opsiges d. 1. april 2017. 

- Jeg ved på nuværende tidspunkt ikke, hvorfor den er udformet, som den er. Flere af de medarbejdere, som var involverede, da aftalen blev indgået, er ikke længere ansat i organisationen, forklarer Jesper Kaas Schmidt. 

Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et klart svar på, hvorfor aftalen med GrenaaS.net, herunder prisen og de øvrige betingelser, ikke er blevet taget op til revidering, siden den blev indgået i 2007. Det vil indgå i den undersøgelse, der nu bliver sat i værk i Norddjurs Kommunes miljø - og teknikafdeling.