Plejehjem fik mange påbud om flugtveje inden dødsbrand

Plejehjem på Djursland kendte til problemer med brandsikkerhed i en årrække, viser aktindsigt

Sådan så plejehjemmet ved den tragiske brand, som kostede tre mennesker livet. Arkivfoto.

Plejecentret Farsøhthus, der i august blev ramt af en dødsbrand, som kostede tre ældre kvinder livet, har gennem årene fået en lang række påbud vedrørende manglende brandsikkerhed. 

Det viser en aktindsigt, TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i om brandsikkerheden på plejecentret i Allingåbro i Djursland.

Læs også Beredskab kræver ny enhed efter dødsbrand på plejehjem

Påbud til Farsøhthus

Her er de påbud, plejecentret har fået fra Brand og Redning Djursland i perioden 2011-2017:

2011: 'Møbler i flugtveje skal fjernes. Opstilling sofa foran flugtvejsdøre fjernes. Parkerede biler foran flugtvejsdøre fjernes'.
2012: 'Flugtvejsgange holdes frie og ryddelige'. 'Brandslukningsmateriel i nyt køkken manglede'.
2013: 'Møbler på trappe hindrer ryddelige flugtveje. Åbne branddøre i kælder.
2014: 'Person med kendskab til flugtvejsbelysning ikke til stede. Ingen instruks ophængt ved flugtvejsbelysningen.
2015: 'Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående'.
2016: Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående. Der har tidligere været påtalt fare for opstået brand. Der bør laves en generel gennemgang af bygningen.
2017: 'Brandsikringen er ikke optimal. Anbefales at personalet får elementær brandkursus ud over den instruktion som serviceleder allerede gør.'

(Beredskabet skelner mellem et påbud og en anbefaling. Et påbud skal efterleves, en anbefaling bør efterleves. I 2017 er der tale om en anbefaling). 

De tre ældre kvinders liv stod ikke til at redde på trods af et stort opbud af ambulancereddere. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Flugtvej et problem ved brand 

Som det fremgår af påbuddene, har flugtveje i en årrække været et gennemgående problem på plejecentret.

Da branden brød ud den 3. august, var et problem med en flugtvej da også en medvirkende til, at det var sværere at komme ud af plejecentret, ligesom det var med til, at branden spredte sig hurtigt.

Det fremgår af rapport, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i september præsenterede om sikkerheden på plejecentret.

Læs også Politiet: Dødsbrand på plejehjem opstod i sofa

I et samråd i forbindelse med rapporten sagde Ole Birk Olesen blandt andet følgende:

- Derudover var spisekøkkenet indrettet i flugtvejsgangen, hvilket har reduceret gangens funktion som flugtvej og medvirkede til at branden i gangen blev voldsom.

00:45

VIDEO: Her er, hvad transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen sagde om brandsikkerheden på Plejecentret Farsøhthus ved samrådet i Folketinget.

Luk video

Utryg ved dispensation

Overordnet viste rapporten, at Farsøhthus ikke levede op til brandsikkerhedskravene.

- I undersøgelsen konstateres det, at der ikke var installeret et automatisk sprinkleranlæg i bygningen (...) Endelig konstateres det, at flugtvejsgangen ikke var opdelt med røgsikre og selvlukkende dør, sagde Ole Birk Olesen.

Plejecenter Farsøhthus havde dispensation fra kravet om sprinkleranlæg fra den daværende Rougsø Kommune, der nu hører ind under Norddjurs Kommune, fordi der lå en brandstation i nærheden. 

Læs også Efter dødsbrand på plejehjem: Endnu en kommune undersøger brandreglerne

Ved samrådet gav Ole Birk Olesen dog udtryk for, at han ikke synes, det er 'betryggende', at der dispenseres fra kravet om sprinkleranlæg på et plejehjem, fordi der er en brandstation i nærheden.

Norddjurs Kommune har siden erkendt, at dispensationen ikke burde være givet.

Læs også Efter dødsbrand: Dispensation til plejehjem var forkert

02:35

Dorte Birch mistede sin mor i en brand på et plejecenter i Allingåbro. Hun er vred og ked af, at der ikke har været bedre brandsikkerhed på centret

Luk video

Levede ikke op til brandkrav

Den samlede vurdering fra ministeren ved samrådet den 11. september lød som følger:

- Det konstateres, at den brandramte del af bygningen ikke overholdt de brandkrav, som var gældende, da plejecenteret blev ombygget i 1997. Det konkluderes også, at plejecenteret ikke lever op til de brandkrav, der gælder i dag. 

Ifølge Østjyllands Politi opstod branden på plejecenteret Farsøhthus i en sofa i den ene af boligerne, hvor en 93-årig - nu afdød - kvinde befandt sig.

Branden spredte sig hurtigt til yderligere tre boliger i fløjen, men det er ikke lykkedes at finde ud af, præcis hvorfor den opstod.

Læs også Brandmænd hædret efter plejehjemsbrand: - Deres indsats går over i historien