Norddjurs på kedelig liste i årevis - men nu går det den rigtige vej

Norddjurs Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest anbringelser af børn og unge per indbygger.


Rettelse
Tallene for antallet af anbragte børn er blevet korrigeret siden artiklens udgivelse.

Norddjurs Kommune har i mange år ligget i toppen af listen over kommuner med flest anbringelser af børn per indbygger.

De seneste landsdækkende tal fra Danmarks Statistik, fra 2019, viser, at Norddjurs Kommune ligger 60 procent over Randers Kommune, der er den østjyske kommune med det næsthøjeste antal af anbringelser per indbygger.

Men en målrettet indsats har nedbragt antallet af anbringelser med knap 20 procent de seneste fem år. Fra 172 anbragte børn i 2016 til 138 i 2020. Flere børn får lov til at blive hos deres familier, mens færre ender hos plejefamilier, børnecentre og lignende.

- Det er ikke sådan, at vi siger, at tallet skal ned. Vi har arbejdet sådan, at medarbejderne undersøger alle alternativer til anbringelser. Vi prøver at forebygge, at børn kommer i den situation, siger Mads Nikolajsen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger, at færre anbringelser i sig selv ikke er et mål:

- Det er hensynet til barnet, der er det afgørende.

Forebyggende indsats

Hos Dansk Socialrådgiverforening har man lagt mærke til Norddjurs' arbejde med at nedbringe antallet af anbringelser. 

- Det, der foregår og er foregået i Norddjurs Kommune, er, at man strategisk har arbejdet med at kunne sætte tidligere ind i forhold til at forebygge anbringelser, siger Trine Quist, der er formand for Region Nord i Dansk Socialrådgiverforening.

Og selvom et faldende antal af anbringelser ikke nødvendigvis er udtryk for en positiv udvikling, er der nogle positive tegn.

- Vores tillidsvalgte fortæller, at de er trygge ved det her, og det er fuldstændig korrekt, at det er noget, de arbejder strategisk med, siger Trine Quist.

Og den positive udvikling i Norddjurs Kommune kan muligvis være til inspiration andre steder i landet. 

- Det ser ud til at være en god satsning, som man ikke har gjort alle steder endnu. Nu gør de sådan her i Norddjurs, og indtil videre ser det ud til at være en god historie. Men det er selvfølgelig noget, vi vil følge, siger Trine Quist.  

Stort fokus

Norddjurs Kommune har blandt andet arbejdet med en øget indsats for familier med særlige behov, og der er et udvalg af fagfolk, der tager stillinger til sagerne, inden et barn anbringes, og den indsats har nu båret frugt. 

- Vi har haft et stort fokus på det. Vi har til budgettet i år vurderet, at vi nok ville kunne spare to millioner på anbringelser. Det er et tegn på, at vi stadig er på rette spor, siger Mads Nikolajsen, formand for børne- og ungdomsudvalget.

På trods af den positive tendens forventer formanden ikke, at Norddjurs Kommunen nogensinde kommer til at ligge lavere end de andre østjyske kommuner. Her peger Mads Nikolajsen på, at kommunen har flere udsatte familier som en af årsagerne. 

Han er dog glad for de foreløbige positive resultater.

- Jeg er tilfreds med den vej, vi går. Jeg ser gerne, at vi kan få brug for færre anbringelser, men det afhænger af, hvor meget vi lykkedes med vores forebyggende indsats, siger Mads Nikolajsen.