Minister vil rydde op i kaos med havbrug

Jakob Ellemann-Jensen (V) vil sætte gang i en grundig gennemgang af havbrug, efter store problemer på området

Manglende miljøgodkendelser, gamle havbrugstilladelser og kritik fra tilsynet.

Der har været store problemer på havbrugsområdet, men nu skal det være slut, mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Han vil sætte gang i en grundig gennemgang af hele området, hvor "alt om havbrug skal på bordet". Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse. 

- Der er for mange ubesvarede spørgsmål på havbrugsområdet. 

quote Det bekymrer mig, og jeg kan ikke leve med, at der er så meget usikkerhed omkring hele dette område.

Jacob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

- Det bekymrer mig, og jeg kan ikke leve med, at der er så meget usikkerhed omkring hele dette område. Vi er nødt til at have alt frem. Hverken miljøet eller erhvervet kan være tjent med denne tvivl, siger Jakob Ellemann-Jensen.

En kulegravning af havbrugenes placeringstilladelser blev offentliggjort i oktober, og den viste, at flere havbrug ikke har den nødvendige tilladelse. 

Miljø- og fødevareministeren bad i den forbindelse Kammeradvokaten om at gennemgå hvert enkelt havbrugs placeringstilladelse for at få et komplet overblik.

- Situationen er uholdbar, og vi er nødt til at få ryddet op og skabt os et overblik, så vi kan vurdere, hvordan vi kan styrke administrationen af området, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Ministeren forventer at kunne præsentere en status på område midt i 2019. Derefter vil han indkalde til drøftelser om resultaterne.

Hvad er havbrug?

  • Akvakultur er modsat almindelig fiskeri dyrkning eller opdræt af vandlevende organismer som for eksempel fisk.
  • Inden for akvakultur skelner man mellem havbrug og dambrug. Havbrug er opdræt i havet, mens dambrug foregår i beholdere som for eksempel damme eller akvarier. 
  • I 2017 var der 21 aktive anlæg af havbrug i Danmark.
  • Havbrug er typisk placeret i områder med gode strømforhold. Det sikrer, at udledninger af kvælstof, fosfor og organisk materiale spredes over et stort område.
  • Der er især fokus på udledninger af kvælstof, da det kan bidrage til øget algevækst og dermed gå ud over miljøet.
  • Nyetablerede havbrug eller havbrug, hvor der er foregået væsentlige ændringer, har siden 2006 både skullet have en havbrugstilladelse og en miljøgodkendelse.

    Kilder: Dansk Akvakultur, Fiskeristyrelsen.