Kraftvarmeværk solgt til Verdo

Dong frasælger decentrale kraftvarmeanlæg

Foto: Dong Energy

Verdo overtager af Grenaa Kraftvarmeværk af Dong Energy.

Formålet er at drive og udvikle det til gavn for både værket, byens industri og borgere samt til gavn for energiselskabet Verdo, hedder det i en pressemeddelelse.

- Verdo har stor erfaring med at drive biomassefyrede kraftvarmeværker, og de vil fortsat sikre driften af hensyn til fjernvarmekunderne, halmleverandørerne og de ni medarbejdere, som er beskæftiget på værket. Derfor er vi naturligvis glade for den aftale, vi har indgået i dag, siger Jens Erik Pedersen, direktør i Dong Energy i pressemeddelelsen.

Vil frasælge decentrale kraftvarmeanlæg
Grenaa Kraftvarmeværk er opført i 1992 og leverer foruden fjernvarme til Grenaa også procesdamp til virksomheder, der anvender damp i produktionen.

Værket er et multibrændselsfyret kraft- og varmeproducerende anlæg.

Baggrunden for salget er, at Dong Energy som led i sin forretningsstrategi ønsker at frasælge en række af selskabets decentrale kraftvarmeanlæg, heriblandt Grenaa Kraftvarmeværk.