Iltsvind i genslynget å

Det nye åløb har givet ro til grøde

Alling å har i løbet af sommeren tabt pusten noget så gevaldigt henover sommeren. Den lokale lystfiskerforening har to steder målt kraftig iltsvind i løbet af juli.

- Det var meget slemt. Vi har set døde fisk, siger formand Jan Hyllested til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Genslyngning gav iltsvind

I november 2013 blev Alling å ført tilbage til sit naturlige, snoede forløb. Men det er måske den genslyngning, der har medført iltsvindet, da der er blevet ro til grødeplanterne, der tager ilten.

Oprindeligt ville Norddjurs og Randers kommuner ikke skære grøde i åen. Men det kraftige iltsvind har fået kommunerne til at skære grøde på to strækninger.

- Nogle gange skal der jo desværre lig på bordet, før der sker noget, konstaterer Jens Gregersen fra natur og miljøafdelingen i Norddjurs Kommune til Randers Amtsavis og fortsætter:

- Det gør ondt at erkende, men jeg må indrømme, at det jo nok har skyldtes uvidenhed fra vores side, siger Jens Gregersen.

Håber på samarbejde

Lystfiskerforeningen håber, de i fremtiden kan hjælpe kommunerne med at fortælle, hvornår der er risiko for iltsvind.

- Vi holder i hvert fald godt øje det kommende stykke tid, siger Jan Hyllested til TV 2 | ØSTJYLLAND.