Fra fiasko til succes: Jobcenter har vendt bøtten

Jobcenteret i Norddjurs Kommune er gået fra at være en fiasko med mistro til borgerne til at være en succes, der skal udbredes

Halvering af syge på kontanthjælp og færre opgaver til sagsbehandlerne. Det kan de jobsøgende mærke i Norddjurs Kommune.

En af dem er Leila Breüner, som er glad for at bo netop her, da hun blev sygemeldt og skulle melde sig på jobcenteret.

- De har været gode til at lytte til, hvad der er galt med mig, fortæller Leila Breüner til TV2 ØSTJYLLAND

quote Det går fuldstændig vanvittigt godt. Det går meget bedre, end man kunne have forestillet sig.

Ulf Harbo (Enhl.) byrådsmedlem, Norddjurs Kommune

Jobcenteret accepterede hendes situation. Da hun har kronisk nervebetændelse, var hun i behandling på smerteklinikken i Aarhus. 

- Dér sagde de, at mit job var at passe mine besøg på smerteklinikken, siger Leila Breüner. 

En af grundene kan være, at sagsbehandlerne har langt færre opgaver.

I 2014 havde en sagsbehandler i Norddjurs Kommune omkring 90 tunge sager. I dag har de kun omkring 50 hver. Laila Breüner har også kun haft én sagsbehandler.

- Det har været super godt, siger Leila Breüner.

I dag har sagsbehandlerne  i Norddjurs Kommune omkring 50 tunge sager hver. På billedet ses Jobcenteret i Grenaa.
I dag har sagsbehandlerne  i Norddjurs Kommune omkring 50 tunge sager hver. På billedet ses Jobcenteret i Grenaa.

Fra fiasko til stor succes

Ulf Harbo fra Enhedslisten er byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Han har påtaget sig opgaven at få løftet hele systemet.

- Det går fuldstændig vanvittigt godt. Det går meget bedre, end man kunne have forestillet sig, siger Ulf Harboe til TV2 ØSTJYLLAND

quote De blev fastholdt i årevis. Jeg har haft borgere, som har været fastholdt i 30 år i kontanthjælp.

Ulf Harbo (Enhl.), byrådsmedlem, Norddjurs Kommune

Han kalder selv jobcenteret i Norddjurs Kommune for 'Danmarks bedste'. Men det er kun få år siden, det så helt anderledes ud. 

- Før i tiden skiftede man sagsbehandler for at få nye øjne på sagen. Men det betød bare, at sagen startede forfra, siger Ulf Harbo.

Der var problemer med ledelsesstilen og en mistro til lægernes vurderinger af kontanthjælpsmodtagerne. Det betød, at borgere, der ikke var klar til at arbejde, blev fastholdt som kontanthjælpsmodtager.

- De blev fastholdt i årevis. Jeg har haft borgere, som har været fastholdt i 30 år i kontanthjælp, forklarer Ulf Harbo.

Udskiftning gav pote

I 2014 skiftede man ledelsen ud i jobcenteret, og man fik et andet syn på borgerne. Derudover udskiftede man sagsbehandlere for at få mere stabilitet ind. 

- Der er mere tid til at tage sig af borgerne. Man lytter til konklusionerne i stedet for bare at rette dem, som man gjorde før i tiden, siger Ulf Harbo.

De færre opgaver til sagsbehandlerne har også givet dem mere tid til borgerne.

- Før i tiden, hvis man prøvede at snakke med sagsbehandler, skulle man rykke flere gange. Det skal man ikke i dag, siger Ulf Harbo.

Ulf Harbo tager rundt i landet og fortæller om succesen med jobcenteret i Norddjurs Kommune.
Ulf Harbo tager rundt i landet og fortæller om succesen med jobcenteret i Norddjurs Kommune.

Halvering af syge på kontanthjælp

Omlægningen har også betydet, at der er færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Det er alvorligt syge, handicappede eller arbejdsskadede personer, som kommunen vurderer ikke er jobparate det næste år.

- Rigtig mange af de borgere hører ikke til i systemet. De skal som minimum have et ressourceforløb, men mange af dem har i årevis været berettiget til fleksjob eller førtidspension, siger Ulf Harbo.

I 2014 var der 680 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sidste år var der kun 375.

- Hvis det var på landsplan, så svarer det til 40.000, der bliver afklaret til anden forsørgelse, siger Ulf Harbo. 

VIDEO: I videoen her kan du møde to kvinder, der på egen krop mærkede konsekvenserne af et langvarigt sagsbehandlings-forløb i kommunens jobcenter.

Hele landet kan lære af Norddjurs

Ulf Harbo mener, at der er rigtig mange kommuner, der kan drage nytte af Norddjurs' erfaringer.

- Vi skal udbrede det til hele landet. Det kan faktisk godt lade sig gøre at behandle folk ordentligt, siger Ulf Harbo.

quote Jeg havde en eufori af lykke.

Leila Breüner, fleksjobber, Norddjurs Kommune

Ulf Harbo tager rundt i landet og fortæller om Norddjurs' succes. Opskriften er overordnet ret enkel:

- Man skal møde borgerne ordentligt og gå i dialog med dem. Det er ikke så svært, siger Ulf Harbo.

Ifølge Ulf Harbo er det umenneskeligt at fastholde kronisk syge og handicappede på kontanthjælp.

- Det er det, det drejer sig om for mig: behandl folk ordentligt! Det gør vi altså ikke i landet nu, siger han. 

Leila Breüner er i dag lykkelig for at være i fleksjob.
Leila Breüner er i dag lykkelig for at være i fleksjob.

Leila Breüner er i dag glad for, at hun blev mødt med forståelse for sin situation. Og i dag har hun fået et fleksjob, som bogholder hos en dyrlæge.

- Da jeg blev godkendt til fleksjob den 9. januar, var alting fantastisk. Jeg havde en eufori af lykke, fortæller Leila Breüner. 

Se mere om successen i Norddjurs i videoen herunder: