Fra 70 til 100 km/t

Ny togaftale sætter skub i østjyske tog

Regeringen har i dag sammen med forligspartierne Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgået en nye aftale om togtrafik.

Aftale indebærer blandt andet at der sættes penge af til opgradering af tog-strækningen mellem Ryomgaard og Grenaa. Det er i dag aftalt mellem forligspartier bag aftalen om "billigere og bedre kollektiv trafik".

Opgraderingen af hastigheden på banen mellem Ryomgaard og Grenaa, har været en mærkesag for Djursland i årevis. Hastigheden er i dag en af landets langsomste, så opgradering til 100 km/t er et markant fremskridt.

Togene kører i dag kun 70 kilometer i timen på strækningen, men med den nye aftale skal de fremover køre 100 kilometer i timen.

- Jeg har svært ved at få armenen ned. Vi får en væsentlig hurtigere rejsetid, og kortere rejse til Aarhus. Det styrker nærbanen nu, og samtidig vil det også styrke den kommende østjyske letbane, siger Mads Nikolajsen (SF), der er byrådsmedlem i Norddjurs Kommune og formand for Østjyllands Letbanesamarbejde som står bag Aarhus Letbane.

Hurtige tog på de lange stræk på Djursland skaber desuden forudsætningen for en køreplan med flere afgange og med en kombination af gennemkørende tog og tog der stopper undervejs.

Der spares også den nødvendige tid på strækningen til at gøre en letbaneforlængelse fra Grenaa Station til Grenaa Havneplads mulig.