Fiskere: Vi har ingen fremtid!

Nyt forbud rammer hårdt

02:11

1 af 2

Fiskerne i Grenaa og i Bønnerup må fra 2015 opgive at fiske med bundtrawl i de dele af Kattegat, hvor havbunden er blød.

Årsagen er, at bundtrawl påvirker bundforholdene for fisk og smådyr.

Tidligere har der været et tilsvarende forbud mod at fiske med bundtrawl de steder, hvor Kattegat er mindre end 20 meter dybt. Ifølge et nyt EU-direktiv skal reglerne udvides til også at gælde områder, hvor havbunden er dybere.

De lokale fiskere frygter, at forbuddet vil ramme både dem og det øvrige erhvervsliv på det nordlige Djursland hårdt.

Se: Venstre vil hjælpe fiskere

- Fiskeriet har ingen fremtid i Bønnerup. Det tror jeg ikke på, siger formand for Bønnerup Fiskeriforening Per Skødt Hansen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Foruden fiskerne er også fiskeriforretninger, motorfirmaer og vodbindere på det nordlige Djursland afhængige af fiskeriet. De nye EU-regler kan dermed få konsekvenser for andre erhverv, mener Bønnerup-fiskerne.

Se mere i tv-indslaget øverst på siden.