Djurslands Bank: Historisk flot resultat

Djurslands Bank præsenterer et basisresultat på 113,7 millioner kroner

2015 har været et fantastisk år for Djurslands Bank, der i går præsenterede årsrapporten med et basisresultat, der ikke er set bedre i bankens 50-årige historie.

Basisresultatet - før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat - er realiseret med 113,7 millioner kroner og er dermed på et væsentligt højere niveau end forventet ved årets start og over den forventede ramme på 95-110 millioner kroner, banken opjusterede til ved halvåret.

Djurslands Bank går frem på bundlinjen

Fremgangen i basisresultatet på 14,6 millioner kroner er sammensat af en stigning i indtægterne på 20,8 millioner kroner og en stigning i omkostningerne på 6,2 millioner kroner.

Resultatet før skat på 73,4 millioner kroner er en fremgang på 4,6 procent og svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital med 8,6 procent og et resultat på 27 kroner pr. aktie - á 10 kroner.