Brækkede anklen: Kørestolsbruger får nej til ekstra handicapture

Susanne Hvids kommune tildeler ikke ekstra handicapkørsler, mens andre østjyske kommuner gør det efter en individuel vurdering.

Susanne Hvids fysioterapeut støtter hende, mens hun rejser sig fra kørestolen. 

- Hvad siger benene i dag? spørger han.

- Argh, venstre ben har det ikke godt, svarer Susanne Hvid, mens hun rystende holder fast om to barrer og går langsomt fremad.

Hun brækkede venstre ankel i fjor og prøver stadig at genoptræne sig væk fra kørestolen. Det er svært, da hun samtidig lider af sklerose.

- Det er altså snart et år, hvor jeg ikke har kunnet så meget. Det er hårdt, siger hun.

En halv time tidligere blev hun hentet i sin plejebolig af en handicaptaxa.

Hun har dog snart ikke flere ture tilbage, og hun får ikke flere, for lige nu giver Norddjurs Kommune lige akkurat det minimum af ture, som loven kræver.

Susanne Hvid har sygdommen multipel sklerose og har siddet fast i kørestol, siden hun brækkede anklen i august sidste år.
Susanne Hvid har sygdommen multipel sklerose og har siddet fast i kørestol, siden hun brækkede anklen i august sidste år.

En tur om ugen

Susanne Hvid har 104 enkeltture til handicapkørsel, fordi hun er gangbesværet. Tur/retur til fysioterapeuten svarer til to ture, så reelt har hun 52 ture med handicapkørsel hvert år. 

- Men nu har jeg snart ikke flere tilbage, siger Susanne Hvid.

27 enkeltture i alt er der tilbage til resten af året. Det er gået særligt hurtigt i år, fordi Susanne Hvid har prioriteret at komme til fysioterapeut to gange om ugen. Indtil nu.

Susanne Hvid bruger en specialbygget træningscykel, hvor kørestolen bliver koblet på, så hun kan sidde i den, mens hun cykler lige over fire kilometer på 15 minutter.
Susanne Hvid bruger en specialbygget træningscykel, hvor kørestolen bliver koblet på, så hun kan sidde i den, mens hun cykler lige over fire kilometer på 15 minutter.

- Nu bliver det kun til en gang om ugen, og der er også ture til familien, som jeg nu må vælge fra, forklarer hun.

Hvorfor skal vi som samfund betale for, at du har de mulighed?

Det er da vigtigt, for at jeg ikke skal sætte mig som en grøntsag og sige, at det var det. Så kunne det være lige meget det hele. Det vil jeg ikke. Jeg vil op og gå igen.

Ingen inviduel vurdering

Norddjurs Kommune har ikke tildelt yderligere ture til nogen i år, heller ikke til Susanne Hvid, der fik afslag i maj. De tildeler ikke ekstra ture udover lovens krav om 104 enkektture. 

- Jeg blev ked af det, mundlam og tænkte, at det ikke kunne være rigtigt, siger Susanne Hvid.

Hvad er individuel handicapkørsel?

Hun er ærgerlig over, at hendes kommune ikke individuelt vurderer ansøgerens behov. I hendes situation er det den brækkede ankel, som gør, at hun har brug for ekstra ture. 

Forening: - Lav en individuel vurdering

Dansk Handicap Forbund har løbende fulgt området. 

Deres medlemmer har bevægelseshandicap, og landsformand Susanne Olsen mener, det er et problem, at kommunerne ikke laver en individuel vurdering, når de tildeler antallet af ture.

- Det er problematisk, hvis der ikke er lavet en konkret individuel vurdering, inden der er givet et afslag. Der kan være særlige behov, der gør, at man har behov for flere ture et enkelt år, siger Susanne Olsen.

Susanne Olsen er landsformand for Dansk Handicap Forbund, der repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap. Forbundet har flere end 8.300 medlemmer.
Susanne Olsen er landsformand for Dansk Handicap Forbund, der repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap. Forbundet har flere end 8.300 medlemmer.

Hendes foreningen mener samtidigt helt generelt, at niveauet skulle hæves.

- Så er der mulighed for at komme lidt mere ud. En tur om ugen er begrænsende, for man skal prioritere sine ture hårdt.

Politiker: - Jeg er ikke flov over standarden

I 2021 har 84 borgere i Norddjurs Kommune fået tilbud om handicapkørsel. Alle får mulighed for 104 enkeltture, men det er langt fra alle, som bruger samtlige ture hvert år, oplyser Norddjurs Kommune. 

- Ordningen understøtter, at man kan komme ud og få oplevelser, og det er kun positivt, hvis en borger ønsker at supplere sin genoptræning ved at bruge nogle ture på det, siger den konservative Mads Jensen, der er formand for Norddjurs Kommunes voksen- og plejeudvalg.

Men hvorfor vurderer I ikke individuelt, hvis folk spørger om flere ture?

- Vores servicestandard på 104 enkeltture er jeg ikke flov over. Hvis vi skulle enkeltbehandle, ville det svært at vurdere, hvad kriterierne skulle være. En stor familie eller selvvalgt genoptræning?

Det er blandt andet denne rampe, som Susanne Hvid selv har svært ved at komme op ad lige nu.
Det er blandt andet denne rampe, som Susanne Hvid selv har svært ved at komme op ad lige nu.

Med Susanne Hvids afslag på flere handicapture, er hun blevet oplyst, at hun kan prøve at bruge flextrafik i stedet.

Her vil en enkelttur koste hende 35 kroner, mens handicapkørslen koster 30 kroner per tur. Så det er ikke prisen, som afholder Susanne Hvid fra at vælge flextrafik.

- Flextrafik er fra kantsten til kantsten. Det betyder, at jeg ikke er garanteret hjælp til at komme op ad rampen ved min fysioterapeut, og jeg risikerer også at sidde længere tid udenfor og vente, siger Susanne Hvid.

Men hvordan ved du det med sikkerhed. Har du prøvet en flextur? 

- Nej, jeg har ikke prøvet det, og jeg har fraholdt mig fra det, fordi jeg er nervøs for, om jeg kan blive hjulpet nok, når det hedder fra kantsten til kantsten og ikke helt til døren.

Stor forskel på hjælp til borgerne

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt samtlige 10 østjyske kommuner, hvor mange handicapture de tildeler, og om de yder ekstra ture, hvis der er behov.

I Aarhus tilbyder de alle 125 enkeltture om året mod de 104 ture i Norddjurs Kommune, hvor Susanne Hvid bor.

I Horsens tildeler de ekstra ture, hvis borgeren spørger om det, og i Randers kan folk få 52 ekstra enkeltture, hvis de går til lægeordineret fysioterapeut.

I 2016 lavede Dansk Handicap Forbund en rundspørge til samtlige af landets kommuner. Her var der store variationer i, om borgere kunne få flere ture, hvis de første er opbrugt. 

Handicapkørsel i din østjyske kommune

Mads Jensen (K) fra voksen- og plejeudvalget har ikke har haft politisk diskussion med sine kolleger i kommunalbestyrelsen om niveauet af handicapture.

- Jeg vil ikke afvise, at jeg er for, at man kunne tildeles ekstra ture, hvis det er til sundhedsfremme, men samtidig mener jeg ikke, at man kan have uanede mængder af handicapture, siger Mads Jensen.

Kunne du selv forestille dig at vælge imellem at besøge din familie eller tage til træning? Er det et serviceniveau, du selv kunne ønske dig?

- Når du stiller det op på den måde, er jeg tvunget til at sige nej. Det er ikke ønskeligt, men jeg er ikke flov over serviceniveauet. Der er mange aspekter i det, hvis vi skal til at ændre på ordningen – også økonomiske.

I 2021 brugte Norddjurs Kommune 1.104.266 kroner på handicapkørsel. Borgerne betaler tre kroner per kilometer, og derudover dækker Norddjurs Kommune resten af udgiften. 

Susanne håber på flere ture

I næste uge skal Susanne Hvid på Schlerosehospitalet i Ry. Her skal hun træne hver dag, og efterfølgende har Norddjurs Kommune tilbudt hende genoptræning inklusiv transport. 

Det er Susanne Hvid taknemmelig for, men hun mener stadig, at hun har for få ture til resten af året.

Susanne Hvid skal træne, så hendes venstre ben også bliver styrket. På billedet kan det ses, at det højre ben lige her trækker med lidt mere kraft end det venstre ben.
Susanne Hvid skal træne, så hendes venstre ben også bliver styrket. På billedet kan det ses, at det højre ben lige her trækker med lidt mere kraft end det venstre ben.

- Når det træningsforløb er forbi, vil jeg stadig til fysioterapeut og have mulighed for at besøge min familie en gang imellem, siger Susanne Hvid.

Hvilken forskel ville det kunne gøre for dig at få flere ture i år?

- Så vil jeg måske kunne komme op og gå bag en rollator igen, hvilket jeg snart ikke har gjort i et år.