Asylcentre lukker

Nedlægger centre i Grenaa og Ebeltoft

Røde Kors lukker asylcentrene i Grenaa og Ebeltoft med udgangen af april. De to centre har tilsammen cirka 170 pladser, og asylansøgerne vil løbende blive placeret andre steder.

Lukningen af de to centre skyldes, at der ifølge Røde Kors ikke længere er behov for det samme antal pladser som tidligere. Foruden de to asylcentre i Grenaa og Ebeltoft lukkes yderligere tre centre andre steder i landet.

- Man skal se det i lyset af den nye asylaftale, som implementeres i løbet af 2013. Her lægger man op til, at asylansøgerne skal kunne flytte ud af asylcentrene efter et halvt år og komme ud i mere varierede boformer. Samtidig ønsker man at halvere sagsbehandlingstiden, så asylansøgerne forhåbentligt kommer hurtigere gennem systemet, siger Røde Kors' asylchef, Anne la Cour.

Siger farvel til medarbejdere

Ændringerne ligger godt i tråd med asylaftalen, påpeger Anne la Cour:

- I processen vil vi knytte skoledrift, sundhedsydelser og andre servicetilbud tættere sammen med boliger på og udenfor centrene, alt sammen til gavn for asylansøgerne, siger hun og beklager, at det bliver nødvendigt at sige farvel til ansatte:

- Vi er kede af at måtte tage afsked med en gruppe meget dygtige og dedikerede medarbejdere.