Anholt kæmper for at undgå oversvømmelse

På Anholt har borgerne taget sagen i egen hånd og arbejder selv for at forhindre vandet i at ramme blandt andet øens campingplads

Under en storm med stærk vind fra vest trækker vandet i Kattegat over mod den svenske vestkyst, men på et tidspunkt skal vandmasserne så trække tilbage igen. Det giver udfordringer på en ø som Anholt.

Her har øboerne derfor i dag lavet diger og forsøgt at lede vandet i den rigtige retning.

- Anholt Camping ligger meget strandnært, og den vil vi gøre meget for at redde. Pladsen er vigtig for turismen på øen, lyder det fra formanden for Anholt Borgerforening, Liselotte Arentz Sørensen.

Man har dagen igennem været bekymringer for bygninger på campingpladsen, så formanden og andre Anholt-borgere har således lavet en form for indre cirkel for at forhindre vandet i at nå bygningerne.

Alle veje er nu farbare

- Heldigvis har vi ikke lige så store problemer, som vi før har haft efter en storm. Det er ikke en alvorlig situation på Anholt, hvor det også er lykkes at holde vejene farbare, siger Liselotte Arentz Sørensen.

Rundt om på øen kan 'Gorm' dog stadig godt ses, for en del ældre træer er væltet.

- Der er også blevet skåret i en del træer for at holde vejene frie. Det er vigtigt for, at mandskab kan komme til vores redningsstation, forklarer Liselotte Arentz Sørensen.

På Anholt målte man under 'Gorm' vindstød af orkanstyrke på 37 m/s.