Passagertal for letbanen: Flere bruger den end populær busrute

De foreløbige og stadig usikre passagertal for Aarhus Letbane viser, at den er væsentlig mere benyttet end busruten på samme strækning

Der er endnu ikke lavet en valid og præcis manuel optælling over antallet af passagerer i den nye letbane i Aarhus, men i togene er der automatiske tællere. Dem er der nu et resultat over fra en tilfældig hverdag i begyndelsen af januar.

Her var der 6800 påstigninger mellem kl. 7-19, og sammenligner man med busrute 1A, der tidligere kørte på strækningen mellem Banegårdspladsen og Aarhus Universitetshospital i Skejby, så er det et højere tal.

quote Vi forventer, at der kommer flere passagerer, når uddannelses-institutionerne i Aarhus kommer op i fuldt gear. Det er mange af dem ikke i januar.

Ole Sørensen, Midttrafik

- I 1A havde vi i gennemsnit 5000 påstigninger i efteråret 2017, og hvis så tallet 6800 for letbanen er korrekt, så er det da positivt, siger leder af planafdelingen hos Midttrafik, Ole Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og vi forventer, at der kommer flere passagerer, når uddannelsesinstitutionerne i Aarhus kommer op i fuldt gear. Det er mange af dem ikke i januar, fortsætter han.

Letbanen kører blandt andet forbi Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og VIA University.

Ole Sørensen påpeger dog samtidig, at det fuldautomatiske optællingssystem ikke virker efter hensigten endnu, og derfor er de 6800 et meget usikkert tal.

Hos Aarhus Letbane mener man da også, at der ikke kan konkluderes noget ud fra det endnu.

- Det er endnu for tidligt at konkludere noget om passagertallene. Først et stykke tid efter, at det samlede letbanesystem inklusive strækningerne til Odder og Grenaa har været i drift igennem længere tid, vil man begynde at få valide passagertal, siger kommunikationschef hos Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Siden starten den 21. december 2017 til medio januar 2018, har mere end 99 procent af letbanetogene kørt til tiden, mens mindre end en halv procent af afgangene er blevet aflyst.

Jens Velling, Aarhus Letbane

I stedet vælger folkene bag letbanen at glæde sig over driften.

- Siden starten den 21. december 2017 til medio januar 2018, har mere end 99 procent af letbanetogene kørt til tiden, mens mindre end en halv procent af afgangene er blevet aflyst. Det er et bemærkelsesværdigt resultat for det første letbaneanlæg i Danmark, lyder det fra Jens Velling.

Når er letbanen er i stabil drift, er forventningen til passagertallet ni millioner passagerer på årsbasis. 

Tal for driften