Pas på 'trampestierne': Letbanen sætter farten op

Mandag sætter Letbanen farten op fra 20 km/t til 100 km/t mellem Aarhus og Grenaa

Fra i dag bliver farten på testkørslen af Letbanen mellem Aarhus og Grenaa sat op.

Hidtil har der højest været kørt 20 km/t. Den fart sættes nu op til 100 km/t.

- Vi har testkørt på strækningen, men nu øger vi farten, så vi kører med samme hastighed, som når vi åbner, siger Jens Velling, der er kommunikationschef hos Aarhus Letbane til TV2 ØSTJYLLAND.

De første dage vil det især være på strækningen i Risskov, hvor der vil blive testkørt.

- Vi tager det i bidder og bevæger os mod Grenaa. Der vil også være ture, hvor man kører hele strækningen igennem, siger Jens Velling.

Letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa åbner tidligst i marts 2019.
Letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa åbner tidligst i marts 2019.

Trampestier langs banen

Ifølge Letbanen findes der mange 'trampestier' langs banen, hvor fodgængere og cyklister krydser skinnerne.

Nogle steder er hegn blevet flyttet eller klippet op, så man kan krydse baneterrænet.

- Vi kan se ude på strækningen, at folk er begyndt at gå over jernbanen nogle steder, hvor der ikke er offentlig adgang, hvor der så er lavet 'trampestier'. Nogle steder er der også klippet hegn over. Man skal blive væk fra skinnerne og kun benytet de reglementerede overgange, siger Michael Borre, der er direktør i Aarhus Letbane.

Aarhus Letbane har lokaliseret 11 'trampestier' på strækningen mellem Aarhus og Grenaa.

- Alle steder har vi været ude at kigge på, om vi skulle stramme op. Nogle steder er hegnet skåret op. Andres steder kan vi se, at folk krydser sporene, så vi har forsøgt at sikre os, siger Jens Velling.

VIDEO: Direktøren for Aarhus Letbane, Michael Borre, fortæller her om letbanetogene, der fra i dag - mandag den 8. oktober - sætter farten op i forbindelse med testkørsler på strækningen mellem Aarhus og Grenaa.

Hurtige og lydsvage

Letbane-tog er både hurtige og lydsvage. Derfor appellerer letbanefolket til, at man udelukkende krydser skinnerne på steder, hvor der er markerede og lovlige overgange. 

quote Vi fraråder det stærkt. Når man hører toget, er det for sent.

Jens Velling, kommunikationschef, Aarhus Letbane

- Det er vigtigt at understrege, at man ikke må gå der. Vi fraråder det stærkt. Når man hører toget, er det for sent, siger Jens Velling.

VIDEO: Det er en kompleks affære at arbejde med letbanen, men når den først kommer til at køre mellem Aarhus og Grenaa, vil folk blive folk glade for den, lyder det fra Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre. Interviewet er fra 21. september 2018.

Overkørsler bliver spærret

De steder hvor veje krydser letbanesporet, bliver overkørslerne midlertidigt spærret mens letbanetogene passerer. Det vil lukke overkørslerne for trafik i 5-15 minutter. Testkørslerne bliver afsluttet i midten af november. 

Bagefter skal der udføres sporarbejde og erfaringskørsler for letbaneførere inden strækningen kan blive godkendt til at køre med passagerer.

Letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa åbner tidligst i marts 2019. Sammen med strækningen Aarhus-Grenaa vil strækningen Lisbjerg-Lystrup også blive godkendt.