Odderbanen: Uenighed mellem parter skaber flere forsinkelser

Trafikstyrelsen har besluttet at Letbanen til Odder skal testkøres efter deres regler, så passagerer må nu vente endnu længere

Normalt er det vejrudsigten, de fleste danskere har en holdning til, men de seneste måneder er det Letbanen, der er kørt ind blandt østjydernes samtaleemner. Og det til trods for, at østjyderne stadig ikke kan køre med den meget omtalte letbane. 

Og nu ser det ud til, at der kan gå endnu længere tid, før østjyske passagerer kan få glæde af transportmidlet, der har bidraget med endnu en Aarhus-historie. I hvert fald de borgere, der har set frem til at bruge banestrækningen fra Odder til Aarhus.

Mandag aften udsendte Letbanen den seneste statusopdatering på arbejdet med Letbanen. Statusopdateringen kommer på baggrund af et møde mellem Letbanen og Trafikstyrelsen fredag den 8. december. I statusopdateringen beskriver Letbanen, at Odderbanens åbning bliver yderligere forsinket.

I første omgang var det meldt ud, at strækningen mellem Aarhus og Odder tidligst kunne åbne midt i december. Senere blev det vurderet, at banen først ville komme i brug i det nye år, men også den plan ser nu ud til at blive rykket yderligere. Det er endnu uvist, hvornår strækningen forventes at åbne.

Uenighed om testkørselsregler

Årsagen er, at der har været uoverensstemmelser mellem Trafikstyrelsen og Letbanen om, hvordan testkørslen på strækningen skulle forløbe. Letbanen har ønsket at teste Odderbanen under Arbejdstilsynets regler, som gælder for nye banestrækninger, fordi Odderbanen er blevet ombygget fra regionalbane til elektrificeret letbane. Dermed mener Letbanen, at testkørslen skal foregå ligesom i Aarhus by med de regler, der gælder for en reel byggeplads.

Men det er Trafikstyrelsen ikke enig i. Eftersom der tidligere har kørt tog på strækningen mellem Odder og Aarhus, så mener Trafikstyrelsen, at Letbanen skal testkøres under Trafikstyrelsens regler, som gælder ved eksisterende togbaner. 

VIDEO: Lørdag den 16. december har en gruppe fra Aarhus arrangeret en begivenhed for at fejre Aarhus Letbane.

Trafikstyrelsens regler for testkørsel betyder, at der skal laves en sikkerhedsrisikovurdering på samtlige overskæringer på strækningen, og det er netop den proces, der kan forsinke Letbanen i at køre fra Odder i starten af det nye år. 

Odderbanen er færdigbygget, og alle sikkerhedsmæssige tests blev godkendt den 25. oktober, skriver Aarhus Letbane i statusopdateringen. Aarhus Letbane skal dog have godkendt den indre strækning i Aarhus by, før de kan gå i gang med de afsluttende tests på Odderstrækningen. Det er tests med Letbanen i fuld hastighed, der mangler, før passagerer kan hoppe ombord fra Odder.

Letbanen bekræfter, at testkørslen nu er underlagt Trafikstyrelsens regler, og de arbejder endnu på, hvornår strækningen til Odder kan åbne.

Øverst i artiklen kan du se TV2 ØSTJYLLANDs seneste indslag om Letbanen.