Første spadestik: Letbanen kommer til Thorsager

I dag blev første spadestik til letbanestationen i Thorsager taget

Borgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft (V) og direktør for Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj, kunne i dag tage første spadestik til letbanestationen i Thorsager på Syddjurs. 

- Det er jo en fantastisk lykkelig begivenhed. Letbanen kommer til at betyde utroligt meget for Djursland, siger Claus Wistoft (V) borgmester i Syddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND. 

Oprindeligt var det kun meningen, at Thorsager skulle have et trinbræt til letbanen. Hertil havde Folketinget afsat fem millioner kroner.

Men den 1. august 2016 meddelte Letbanen Syddjurs kommune, at de gerne ville anlægge Thorsager station. Derfor søgte Syddjurs Kommune staten om yderligere 3,1 millioner kroner. Syddjurs Byråd valgte at lade kommunekassen holde hånden under usikkerheden i finansieringen, så letbanestoppet kunne stå klar ved åbningen af letbanen. 

Cykelstier og fortov i forlængelse af stationen

Thorsager Station kommer til at ligge omkring to kilometer uden for bymidten i Thorsager i retning af Pindstrup. Men det mener borgmesteren ikke kommer til at afholde byens borgere fra tage letbanen.

- Over tid skal vi selvfølgelig have etableret cykelstier og fortov herud til. Indtil da er jeg sikker på, at folk nok skal bevæge sig herud alligevel, siger Claus Wistoft (V). 

Ved stationen i Thorsager har Syddjurs Kommune planlagt ventefaciliteter, 10-12 parkeringspladser og cykelparkering. Derudover bliver der plads til og mulighed for et busstoppested samt en vendeplads for busser.

Åbningsdagen er endnu uvis

Åbningen af letbanen blev som bekendt aflyst dagen før den store festdag på grund af manglende sikkerhedsgodkendelse. Det forsinker også letbanens indtog i Thorsager.

- De datoer der hidtil, har været meldt ud kommer til at rykke sig lidt, og vi har ikke en endelig åbningsdato endnu. Men jeg ved, at det set i historisk perspektiv, ikke har den store betydning om letbanen åbner et par måneder før eller efter.

Når letbanestationen står færdig og Letbanen tager sin jomfrutur til Thorsager, bliver den det første tog, der standser i Thorsager siden 1971.