Fare for Letbane-ulykker: Lukker for højresving i farligt kryds

Mange nærved-hændelser tyder på, at der potentielt kan ske ulykker ved Mindet i Aarhus. Derfor lukker kommunen for højresving i krydset

Aarhus Kommune har nu besluttet at lukke for muligheden for at svinge til højre i krydset ved Mindet mod Europaplads, når bilisterne kommer ud fra Dokk1. Det skriver Aarhus Kommune fredag, som er første dag, hvor Letbanen kører med normal drift.

Torsdag var der indvielse og her klippede Aarhus Letbane selv den røde snor, da den kørte ud på sin første tur med passagerer.

quote Vi kan simpelthen ikke leve med de risici, der er for passagererne.

 Tyge Wanstrup, centerchef i Teknik og Miljø

Keolis, der er driftsselskabet bag Aarhus Letbane, har de seneste måneder, hvor der er kørt testkørsel, konstateret 22 såkaldte nærved-hændelser – altså hændelser, hvor letbane og biler har været tæt på at påkøre hinanden, fordi bilister kører ulovligt igennem krydset ved Mindet for at komme fra Sydhavnsgade til Europaplads.

D. 19. december fortalte TV2 ØSTJYLLAND om et sammenstød mellem letbanen og en bilist i området ved netop Mindet. Der skete kun mild materiel skade ved uheldet. 

Mange bøder uden effekt

Østjyllands Politi har været meget til stede og skrevet mange bøder i krydset, men det har ikke givet nogen blivende effekt.

Kommunen oplyser, at det, i de måneder hvor letbanen har kørt uden passagerer, har det været muligt at foretage katastrofeopbremsninger, hvor letbanetoget stopper i løbet af ganske få meter. Men med passagerer i togene er det en løsning, som kun må bruges i alleryderste nødstilfælde, da risikoen for skader på passagererne ved så voldsomme opbremsninger er for stor. 

- Vi kan simpelthen ikke leve med de risici, der er for passagererne, og de mange nærved-hændelser tyder på, at det ikke vil lykkes at få alle bilister til at overholde færdselsloven på stedet. I stedet er vi nødsaget til at vælge den mindst indgribende løsning og afspærre krydset for højresvingene biler, så de farlige situationer på stedet bliver reduceret, siger Tyge Wanstrup, centerchef i Teknik og Miljø.

Skærpet opmærksomhed på stedet

Østjyllands Politi har godkendt den nye indretning af krydset ved Mindet.

- Vi har haft flere indsatser på Mindet, hvor vi har kunnet konstatere, at mange bilister bryder færdselsreglerne til stor fare for dem selv og medtrafikanterne. Efter kommunens ændringer i krydset vil vi den kommende tid holde øje med, om der stadig er behov for en skærpet opmærksomhed på stedet, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen. 

Fremover skal bilister, der forlader p-anlægget under Dokk1, dreje til venstre ad Sydhavnsgade. Hvis de vil køre mod Skolebakken, skal de køre via Jægergårdsgade og videre ud i byen. 

Se hvor tæt det var på at gå galt i området bare i dag.