Busselskab tager chancen: Køreplan tilpasses nu efter letbanen

Midttrafiks køreplaner tilpasses efter Letbanen fra i morgen. Hvis den stadig ikke kører der, indsættes der busser langs letbanestrækningen

Rute 12 er en af de ruter, som ændres fra søndag.

Alt tyder på, at Aarhus Letbane meget snart kommer i drift. Midttrafik ændrer da også køreplanerne i store dele af Aarhus fra i morgen søndag.

Seneste melding fra letbanen kom i fredags efter et møde med Trafikstyrelsen, hvor man havde håbet på at få den endelige godkendelse. Den kom imidlertid ikke. Der er stadig arbejde, der skal gøres, lød det efter mødet. 

Min forhåbning er, at Letbanen kan komme ud og køre enten i slutningen af uge 50 eller i begyndelsen af uge 51.

Kåre Clemmesen, Trafikstyrelsen

- Lad mig først sige, at vi har haft et rigtig godt møde med Aarhus Letbane. Der er stadig et stykke arbejde for Aarhus Letbane og deres accessor. Jeg er ikke i stand til at sige noget endeligt. Min forventning er, at det materiale, vi får i de næste dage, har en kvalitet, der gør, at vi kan godkende det, og min forhåbning er, at Letbanen kan komme ud og køre enten i slutningen af uge 50 eller i begyndelsen af uge 51, sagde Kåre Clemmesen, der er vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Under alle omstændigheder ændres Midttrafiks køreplaner søndag. Og skulle Letbanen så ikke køre fra den 17. december, indsætter selskabet busser fra Park Allé til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Letbanen åbner med sikkerhed ikke mod Odder fra 17. december. Derfor forlænger Midttrafik rute 81 fra Viby Station til Aarhus Rutebilstation. Dette vil tilgodese de kunder i Tranbjerg, som mister linje 4 A ved Torve Allé/Østerby Allé, frem til det tidspunkt, hvor Letbanen kører til Nørrevænget.

Busguider ved stoppestederne

- Rute 87 bliver ligeledes indsat mellem Nehrus Allé, AUH Skejby og Lystrup fra 17. december, indtil Letbanen åbner på strækningen, lyder det fra Midttrafik.

Læs også Efter 84.000 km testkørsel: Letbanen kører til Odder i januar

Midttrafik ønsker at hjælpe de juletravle kunder godt på vej. Derfor vil kunderne møde busguider ved stoppestederne: Park Allé/Banegårdspladsen, Harald Jensens Plads, Viby Torv, Busgaden, Klostertorvet, Nørreport og Nordre Ringgade/Randersvej fra 13. – 19. december.

Busguiderne deler rutezonekort ud og kan hjælpe kunderne videre med den rigtige bus.

Du kan få overblikket over alle køreplans-ændringerne herunder:

Busændringer

I store træk medfører køreplanskiftet, at der flyttes rundt på flere af bybuslinjerne på grund af Letbanen. Linjernes ruteforløb sættes sammen på nye måder. For nogle buslinjer ændres frekvensen.

Her beskrives ændringerne per buslinje i hovedtræk:
1A:
1A ændres på strækningen nord for Park Allé. Den kører nu til Vejlby Nord/Skejbyparken via Grenåvej og Tordenskjoldsgade på Trøjborg.
1A deles i to ruteforløb ved Vejlby Centervej/Nordlandsvej. Den kører med 2-3 afgange i timen på hvert ruteforløb til henholdsvis Vejlby Nord og Skejbyparken.
På strækningen Nørreport - Lystrup erstattes linje 1A af Letbanen.
2A:
2A fortsætter fra AUH Skejby til Trige på nogle afgange, så Trige nu betjenes af linje 2A i stedet for 1A.
4A:
På linje 4A afkortes halvdelen af afgangene mod Tranbjerg ved Kjærslund (ved Gunnar Clausens Vej) i stedet for at køre videre til Tranbjerg. Det betyder, at antallet af afgange til/fra Tranbjerg halveres. For de ture, der fortsætter til Tranbjerg, bliver der kun ét linjeforløb, som betjener både den østlige og den vestlige del af Tranbjerg. På Østerby Allé kører der ikke længere bus.
6A:
På linje 6A i nord får halvdelen af afgangene endestation ved AUH Skejby i stedet for Risskov. Dermed bliver antallet af afgange mellem Skejby og Risskov halveret.
11:
På linje 11 vil der være færre afgange. I Stavtrup bliver der ingen endestation ved Stavtrup Nord, Søholm, men der vil være et almindeligt stop, så afgange herfra forlænges til Stavtrup Vest, Blåhøj.
12:
Linje 12 kører ad Brovej-Nordre Strandvej og via Harald Selmersvej i Risskov i stedet for den nuværende linje 20, som nedlægges.
13:
Linje 13 kører ikke længere mellem Park Allé og Vejlby Nord, hvor den erstattes af linje 1A. Linje 13 kører i stedet mellem Park Allé og Holme Parkvej i stedet for nuværende linje 16. Der vil være færre afgange.
14:
Linje 14 kører ikke længere mellem Park Allé og Skejbyparken, hvor den erstattes af linje 1A. Linje 14 kører i stedet mellem Park Allé og Tilst Vest som den nuværende linje 19, som nedlægges. Tilst får flere afgange i dagtimerne.
16:
Linje 16 til Hasle og Christiansbjerg omdannes til en lokallinje, som kører 1 gang i timen, og som også betjener Langenæs, Gl. Åby og Toveshøj. Linjen får nummer 22. Linje 16 kører ad Randersvej, Vorregårds Allé og Vejlby Centervej i stedet for Grenåvej.
Mellem Park Allé og Holme erstattes linje 16 af linje 13. Den nye linje 16 erstatter linje 18 mellem Risskov og Lystrup Vest/Elev/Mejlby og linje 19 mellem Park Allé og Mårslet.
17:
Linje 17 kører ikke længere mellem Park Allé og Langenæs, hvor den erstattes af linje 22. Linje 17 kører i stedet mellem Park Allé og Solbjerg i stedet for nuværende linje 20.
På Trøjborg kører linjen ad Dronning Margrethes Vej og Skovvejen i stedet for Tordenskjoldsgade og Kirkegårdsvej.
18:
Linje 18 kører ikke længere til Lystrup Vest/Elev/Mejlby, hvor den erstattes af linje 16. Nu kører linje 18 til Lystrup Øst og får endestation ved Majsmarken i stedet for 1A. Linje 18 kører ad Randersvej, Vejlby Ringvej i stedet for Grenåvej.
19:
Linje 19 nedlægges og erstattes af henholdsvis linje 14 mod Tilst og linje 16 mod Mårslet.
20:
Linje 20 nedlægges og erstattes af henholdsvis linje 12 på Nordre Strandvej i Risskov og linje 17 mod Solbjerg. Der kører ikke længere bus til Åkrogen.

Nye buslinjer:
21:
En ny linje 21 erstatter linje 35 på strækningen Stavtrup Vest, Blåhøj – Åbo med det samme antal afgange. På strækningen Åbo - Brabrand Vest (Helenelyst) kører der ikke længere bus. Her kan du i stedet benytte flextur. Du kan læse mere om flextur på midttrafik.dk
22:
En ny linje 22 forbinder Hasle, Aarhus C, Langenæs, Åbyhøj, Gl. Åby, City Vest, Gellerup og Toveshøj i en ringlinje, hvor bussen kører i begge retninger.
Linje 22 giver nye forbindelser og erstatter linje 16 mellem Park Allé og Hasle, linje 17 mellem Park Allé og Langenæs samt strækninger på linje 12 i Åbyhøj. Linjen kører 1 gang i timen i hver retning i dagtimerne på hverdage og lørdage samt nogle få timer søndag og hverdagsaftener.
23:
Linje 33 skifter nummer til linje 23.
35:
Linje 35 kører fremadrettet kun på strækningen Brabrand Vest (Helenelyst) – Langkaer Gymnasium. På strækningen Stavtrup Vest, Blåhøj – Åbo erstattes den af linje 21. På strækningen Åbo - Brabrand Vest (Helenelyst) kører der ikke længere bus. Her kan du i stedet benytte flextur.

Du kan læse mere om flextur på midttrafik.dk. Busdriften bliver ændret på grund af tilpasning i forhold til Letbanen. Det er samtidig et serviceeftersyn på busomlægningerne i 2011, hvor A-busserne blev indført. Derfor vil der være justeringer på en række buslinjer, som ikke kører der, hvor Letbanen kører.
Der kommer ikke ændringer på de regionale busruter og natbybussernes køreplaner.

Kilde: Midttrafik