Aarhus Kommune: Vi blev ikke advaret om urealistisk letbaneplan

Det er ikke kun regionen, der ikke fik besked om den urealistiske letbaneplan. Også Aarhus Kommune bekræfter, at de ikke fik besked

’Aarhus har ligesom regionen heller ikke fået den omtalte oplysning’. Sådan lyder det kortfattet i en e-mail sendt fra Borgmester – og Ledelsessekretariatet i Aarhus Kommune i dag.

Mandag og tirsdag har TV2 ØSTJYLLAND afdækket, hvordan Trafik -, Bygge og Boligstyrelsen allerede den 15. august i et notat konkluderede, at det var urealistisk at åbne Aarhus Letbane den 23. september. 

Notatet, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, beskriver, hvordan Trafik -, Bygge – og Boligstyrelsen, efter Keolis og Aarhus Letbane på daværende tidspunkt endnu engang ikke kunne overholde deadlines eller vise fremskridt, gjorde opmærksom på, at den i forvejen meget pressede plan for at opnå sikkerhedscertifikat inden den planlagte driftsstart virkede urealistisk og ikke levnede med tid til KAL (Keolis Aarhus Letbane, red.) til at rette op på eventuelle fundne mangler.

Borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) ønsker ikke at kommentere oplysningen om, at notatet aldrig blev videregivet til Aarhus Letbanes to ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

quote Aarhus har ligesom regionen heller ikke fået den omtalte oplysning.

e-mail sendt fra Borgmester – og Ledelsessekretariatet i Aarhus Kommune

I en mail sendt til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag sætter borgmesteren dog ord på forløbet. Her hæfter han sig ved den redegørelse, som Aarhus Letbane lavede den 25. september i kølvandet på aflysningen af letbanens åbning. 

’Som det er fremgået af Letbanens redegørelse for det forløb, der ledte frem til aflysningen af letbanens åbning, har Letbanens ledelse indiskutabelt været for optimistiske i vurderingen af, om godkendelserne ville komme. Man har hele vejen troet på, at man ville nå i mål til 23. september, upåagtet meldingerne fra Trafikstyrelsen. Det er kritisabelt og udtryk for en klar fejlvurdering, som bekendt ledte til udskydelse af ibrugtagningen af Letbanen. Som medejere af Letbanen bruger Aarhus Kommune nu alle kræfter på at få Letbanen ud og køre med passagerer.’

Aarhus Letbanes anden ejer, Region Midtjylland, oplyste i går – gennem regionsrådsformand Bent Hansen, S – at regionen heller ikke, hverken politisk eller administrativt fik overdraget oplysningen fra Aarhus Letbane. 

I en skriftlig kommentar skriver Aarhus Letbanes kommunikationschef, Jens Velling, i dag til TV2 ØSTJYLLAND:

- Trafikstyrelsens notat omhandler letbanens operatør, Keolis. Da Aarhus Letbane i forbindelse med vores løbende dialog med både Keolis og Trafikstyrelsen bliver gjort opmærksomme på styrelsens kritiske bemærkninger til Keolis, handler vi på det. Blandt andet indtræder Aarhus Letbanes sikkerhedschef i august også som sikkerhedschef for Keolis, og der udarbejdes en ny tidsplan. Det bringer arbejdet fremad, og medio september er vi så tæt på at have de nødvendige godkendelser, at Aarhus Letbane efter vores opfattelse bør få en tilladelse til at køre på vilkår. Dette forløb er nøje beskrevet i Aarhus Letbanes redegørelse af 25. september – herunder at letbanens interessenter løbende orienteres om arbejdets fremdrift og udfordringer.”

Regionsrådsformand Bent Hansen mener dog ikke, at Aarhus Letbanes redegørelse fra den 25. september er dækkende for, hvor alvorlig situationen faktisk var. Og han undrer sig over Aarhus Letbane og Keolis’ ageren i sagen. 

 
  Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Når der kommer så klar en melding mere end en måned før åbningen, og Trafikstyrelsen melder så firkantet ud, at de synes, det er urealistisk at åbne på den dato, så er det vel naturligt at henvende sig direkte.

Bent Hansen mener, at Region Midtjylland kunne have hjulpet Aarhus Letbane, hvis de havde informeret om, at tidsplanen var urealistisk.

- Den mulighed fik vi ikke, konstaterer han.