Skanderborg: Vi skal have en bedre folkeskole, men hvordan?

Hvordan skal vi gøre skolen og kommunens institutioner bedre? Dette emne – og mange flere – diskuterede byrådskandidaterne fra Skanderborg Kommune i tirsdagens valgdebat

02:07

Hvad gør man for de bogligt svage elever i folkeskolen? Hvordan vil I klare problemet med manglende pasningsmuligheder i yderområderne? Er der overhovedet tænkt over pladsmangel, og eventuelt kigget på ressourcefordeling i forhold til børnepasning?

Sådan lød det fra TV2 ØSTJYLLANDs brugere på Facebook, da valgdebatten fra Skanderborg løb af stablen tirsdag eftermiddag i Fælleden.

Og politikerne var enige om, at man gerne vil løfte niveauet på folkeskolen og institutionerne. Men der var i høj grad uenighed om, hvor pengene skal komme fra.

-Der er mange partier, der er klar til at forgylde folkeskolerne i sådan en valgkamp, som vi står i lige her nu. Og der har jeg hele tiden sagt, jo, Folkeskolerne skal løftes. Men billedet af, hvad der er behov for ude på skolerne er meget fra forskelligt fra sted til sted. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi blev lidt klogere på først, hvad det er, vi skal sætte ind med. Nogle skoler har brug for ekstra lærerkraft, og nogen har brug for renovering, og nogen har brug for alle mulige andre ting, siger Konservatives spidskandidat i Skanderborg Kommune, Thomas Cordtz.

Læs også En velfungerende landsby kræver blod, sved og tårer

-Det handler om at prioritere mange ting, vi har skoler, vi har børnehaver, vi har ældreområdet, som vi skal bruge rigtig mange penge på. Og du kan jo høre, hvad folk gerne ønsker at give penge til. Men samtidig beder folk om skattelettelser. Det hænger overhovedet ikke sammen. Vi kan ikke give skattelettelser og så samtidigt hæve niveauet på folkeskolen, siger Tage Nielsen fra Radikale Venstre.

Færre elever

Venstres kandidat til borgmesterposten i Skanderborg Kommune ville helt konkret have færre elever i kommunens skoleklasser.

-Jeg vil gerne have færre elever i klasserne, for der findes faktisk ingen kommuner i den her region, der har flere elever i klasserne end i vores kommune, og det kommer til at koste lidt. Det kan give nogle rigtige gode muligheder for at lave en langt bedre differentieret undervisning som løfter både de bedste og de dårligste elever, og som også tager hånd om de her inklusionsproblemer, siger Venstres borgmesterkandidat, Anders Rosenstand Laugesen.

Siddende borgmester i Skanderborg, Jørgen Gaarde vil gerne love, at man give et løft til skolerne i Hørning-området.

Læs også Ry-sagen trækker spor ind i valgkampen

- Men det jeg kan love, det er, at der kommer, for det første, så har vi lige nu sat 140 millioner af, det vil nok være de første penge, vi sætter af til Hørning-området. Vi har to skoler, som er udfordret. Det er Bakkeskolen, det er Højboskolen, vi skal finde gode løsninger for begge steder. Og vi har økonomien til at gøre det her, siger Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg Kommune. 

Mindre detailstyring

Liberal Alliance vil gerne væk fra detailstyring af institutionerne og skolerne.

-Jeg vil gerne have fagligheden i front, jeg vil gerne have, at vi holder op med fra politisk side at styre detailstyre alt, hvad der foregår i vores institutioner. Jeg vil gerne have, at vi holder med at bevidstløs screene alle børn for høreskader, høredefekter eller sprogscreene alle børn. Jeg vil gerne have, at vi har tillid til vores fagfolk ude på de enkelte institutioner og skoler, siger Linda Andrea fra Liberal Alliance.

Og Enhedslisten er overraskende enige med Liberal Alliance.

-Vi er helt enige med Liberal Alliance på nogle af de her punkter, fordi vi er også rigtig meget imod det her projekt om synlig læring. Og det her med læreplaner i børnehaven og sådan noget, det går over gevind. Jeg er uenig med hende i, at det bliver detailstyret, lærerne, det gør de faktisk ikke, men de er alligevel underlagt de her ting, og vi skal også huske på, at mange af de her problemer, de kommer jo, fordi der bliver lavet noget på Christiansborg. Skolereformen og forringelserne af arbejdsvilkår, det er jo det, vi slås med, det er jo derfra, man kan mærke konsekvenserne. Og alle de partier, der har stemt for skolereformen og for forringelsen af lærernes arbejdsvilkår, så står de her nu og siger, nu skal det være bedre, ok, det må være lidt svært, siger Maria Temponeras fra Enhedlsisten

Minimumsnormering og bedre trivsel

Hos SF vil man gerne arbejde med at sikre en minimumsnormering i børnehaver og vuggestuer.

-Vi har alt for få hænder til pædagogen. Vi har model med, at institutionerne selv kan bestemme, hvor mange pædagoger, der er per børn. Der er vi nødt til at have nogle minimumsnormering, så der er en nedre grænse for, hvor få pædagoger, der kan være, siger Claus Leick fra SF. 

Alternativet vil gerne se på børnenes trivsel i skolen.

-Jeg vil gerne bringe en anden vinkel ind. Der er rigtig mange børn, som ikke trives her i Skanderborg Kommune, der er faktisk 14 procent, som med vilje har selvskadet sig, og jeg synes, at vi skal have meget mere fokus på trivsel, og vi skal have fokus på, at der er tid til det enkelte barn, siger Mira Issa Bloch fra Alternativet.

Politikerne i Skanderborg Kommune diskuterede en lang række emner i den direkte valgdebat, der blev sendt på TV2 ØSTJYLLANDS Facebook-side. Du kan se den her: