Pensionister kan køre i bus for en krone om dagen året rundt

Horsens Kommune har vedtaget billigere busser for pensionister i kommunen

Foto: Midttrafik/Creative Commons

Et årskort til busserne i Horsens Kommune står i 210 kroner om måneden, men i 2018 bliver det væsentligt billigere for kommunens pensionister. Der er nemlig vedtaget på budgettet, at busserne skal koste en krone om dagen for pensionister i kommunen – dermed kan man altså erhverve sig et årskort til 365 kroner mod de 2.520 kroner, det ville koste i dag.

- Set generelt er der nogle pensionister, der har mange penge, men der er også mange, der ikke har mange. Det giver dem en mobilitet, og vi kan håbe, at det kan anspore flere til at komme i bybusserne, siger Niels Peter Bøgballe, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og næstformand i kommunens teknik- og miljøudvalg. 

Læs også Letbanen forsinker busserne i stor stil

Han håber også, at det kan komme andre end pensionisterne til gavn.

- Vi kan håbe på, at der kommer nogle synergieffekter. Så hvis man skal noget med sin bedstemor, kan det være man er mere tilbøjelig til at tage bussen, siger Niels Peter Bøgballe til TV2 ØSTJYLLAND. 

Læs også Buschauffører frygter fyreseddel: Vi tør ikke melde os syge

Planerne er en del af budgettet for 2018, men det er endnu for tidligt at sige, om det bliver en ordning, der strækker sig ud over det næste år.

Ifølge Niels Peter Bøgballe vil initiativet og dets effekter bliver fulgt og derefter evalueret på. 

Hele budgettet for Horsens Kommune i 2018 er blevet vedtaget i byrådet - og det er rent faktisk et enigt byråd, der alle har lagt stemmer til aftalen.