Landbrug om kommunens sprøjteforbud: "De er på tynd faglig is"

​Aarhus Kommune vil tvinge landmænd til at droppe pesticiderne, men det er uden fagligt belæg, mener Landbrug og Fødevarer

Foto: Colourbox

Aarhus Kommune er blot en blandt flere kommuner i landet, der i øjeblikket arbejder med aktivt at forbyde brugen af sprøjtemidler på visse landbrugsarealer.

Det sker på grund af faren for nedsivning af pesticider til drikkevandet.

På et byrådsmøde senere onsdag forventes et flertal af Aarhus Byråd at godkende et pålæg om pesticidfri drift i Beder, hvor i første omgang 23 matrikler pålægges at lægge sprøjtemidlerne på hylden, fordi jordlagene omkring netop de marker vurderes til at være særligt sårbare overfor pesticider. 

Læs også Politikere klar til at forbyde pesticider i Odder

Men det er en sprøjtegift, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Og Aarhus Kommune møder derfor kritik fra Landbrug og Fødevarer, der ikke mener, at kommunen har tilstrækkeligt grundlag – eller ret – til at tage den beslutning.

- Aarhus Kommune er ude på tynd faglig is. Der er ikke proportioner i det. Det er et tiltag, der fuldstændig har forladt fagligheden, og som giver landmændene langt større byrder end nødvendigt, siger Torben Hansen, formand for planteproduktionen i Landbrug og Fødevarer, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:22

Hør fra Kristian Würtz (S) i videoen her. 

Luk video

Ifølge kommunen er der fundet forurening fra godkendte sprøjtemidler i 33 forskellige drikkevandsboringer i kommunen.

- Vi finder godkendte sprøjtegifte i boringerne, og vi finder også godkendte sprøjtegifte over grænseværdierne i boringerne, og det handler om, at der mange steder i Aarhus er sådan, at grundvandsreservoirerne ikke er naturligt beskyttede af jordlagene, og derfor skal landmændene stoppe med at bruge sprøjtegifte, siger Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Men Landbrug og Fødevarer mener, at det er faktuelt forkert, at det skulle være tilfældet i 33 boringer, og at Aarhus Kommune ignorerer myndigheden på området, Miljøstyrelsen.

Aarhus Kommune er ude på tynd faglig is. Det er et tiltag, der fuldstændig har forladt fagligheden, og som giver landmændene langt større byrder end nødvendigt

Torben Hansen, formand for planteproduktionen i Landbrug og Fødevarer.

- Vi retter os jo efter det, Miljøstyrelsen godkender, og vi har verdens mest restriktive godkendelsessystem, der sikrer, at vi ikke belaster vores grundvand unødigt, og når Aarhus Kommune gør det her, så er det, at jeg mener, at de overreagerer.

De berørte landmænd bliver kompenseret af Aarhus Kommune for at overgå til sprøjtefri drift, men Landbrug og Fødevarer mener ikke, at kompensationen står mål med det produktionstab, der kommer, når landmændene skal forlade det konventionelle landbrug. 

03:15

På Samsø bliver der brugt mange sprøjtemidler. Se indslag her. 

Luk video

I Miljøstyrelsen er der netop blevet vedtaget en ny pesticidstrategi for årene 2017 til 2021. I den står der blandt, at forskningen i pesticiders effekt på menneskers sundhed skal opprioriteres.

Men så længe landmændene holder sig indenfor Miljøstyrelsens krav vil Landbrug og Fødevarer kæmpe med næb og klør for at undgå påbud om pesticidfri drift. 

Læs også Pesticider på Samsø: Den grønne ø sprøjter på kartoflerne

- Vi prøver først og fremmest den politiske vej, og hvis det strander, er det op til de berørte foreninger og Landbrug og Fødevarer at træffe de nødvendige foranstaltninger. Om det er at gå rettens vej, eller at gå til Miljøklagenævnet, det må vi se, siger Torben Hansen.