Kühnau klar med planen: Der er brug for flere penge

Anders Kühnau har en tipunktsplan klar for bedre forhold i psykiatrien

Der skal bedre styr på alle områder inden for psykiatrien. Det mener Anders Kühnau, der er socialdemokraternes spidskandidat til regionsrådsvalget.

Han har derfor netop fremlagt et udspil på ti punkter, der skal forbedre forholdene i psykiatrien.

De ti punkter i Anders Kühnaus psykiatriudspil

  1. Oprettelse af flere sengepladser. 17 hotelsenge omdannes til regulære psykiatriske senge.
  2. Forbedring af sikkerhedsnormeringer indenfor pressede afdelinger i psykiatrien. 
  3. Etablering af følgehjemordninger på tværs af kommuner og region.
  4. Opfølgning på misbrugsbehandling umiddelbart efter udskrivelse fra behandlingspsykiatrien. 
  5. Etablering af psykiatrihuse i hele regionen. I første omgang i Aarhus og i Nordvestjylland men også i andre kommuner.
  6. Specialeplan indenfor socialpsykiatrien. Kortlægning af tilbud indenfor socialpsykiatrien samt retningslinjer for visitering af borgere og dermed bedre grundlag for dimensionering.
  7. Gennemgang af personalesammensætning og normering indenfor såvel psykiatrien som socialpsykiatrien mhp. at sikre tilstedeværelse af de rette kompetencer på institutionerne set i forhold til behandlingsbehovet.
  8. Stop for 3 % besparelser indenfor socialområdet. (Besparelserne er en del af en eksisterende rammeaftale på socialområdet, red.)
  9. Headspace udbredes til hele regionen. (Uvildigt rådgivningstilbud til børn og unge, red.) 
  10. Tilvejebringelse af en samlet oversigt over forebyggende tilbud i kommunerne regionen til brug for praktiserende læger og øvrige samarbejdspartnere indenfor forebyggelse af psykisk sygdom med et særligt fokus på børn og unge.

- Grunden til, at det kommer nu, er, at jeg har brugt et godt stykke tid på at være rundt og snakke med en række forskellige personer indenfor psykiatrien for at danne mig et overblik over hvilke indsatser, der er brug for. Det er blevet klart for mig, at der er brug for en bred indsats, som omhandler en lang række initiativer både her og nu og på længere sigt, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har netop fortalt historien om Jonatan, der mistede livet efter at være blevet udskrevet til gaden. Han blev fundet druknet blot 48 timer efter, at han blev udskrevet. 

Læs også Hvorfor druknede Jonatan?

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at når I også sætter fokus på området nu, er det et godt tidspunkt at lancere planen på. Det er jo ikke nok at konstatere, at der er et problem, vi skal også fortælle vælgerne, hvad vi har tænkt os at gøre ved det, siger Anders Kühnau.

Ifølge ham vil hans ti punkter stort set løse problemerne på området, hvis de bliver opfyldt. 

Læs også Jonatan-sagen: Vi skal være bedre til at inddrage pårørende

- Hvis vi kan gøre alle de ting, der står her, og det tror jeg, vi kan, så vil vi være kommet et rigtig godt stykke af vejen både på den korte og den lange bane. Det tror jeg vil være nok langt hen ad vejen, siger Anders Kühnau, der anerkender, at det afhænger af kommunernes lyst til at samarbejde og ofre penge på projektet, om man kan komme i mål med planerne.

Tidligere har han stemt for at bevilge ti millioner kroner til at støtte området, men efter at have undersøgt det nærmere mener han, at der er brug for flere penge end det for at få området til at køre optimalt. 

Læs også Jonatan-sagen: Kommuner bruger ikke vores institutioner nok

- Det er tydeligt for mig, at vi har nogle udfordringer, der også er noget større end medierne hidtil har fokuseret på. TV2 ØSTJYLLAND har i højere grad sat fokus på de brede udfordringer i psykiatrien. Herunder socialpsykiatrien og samarbejdet med kommunerne. Det har fyldt alt for lidt, synes jeg, siger Anders Kühnau.