Uenighed på Mols: - Ti års hårdt arbejde vil lide et enormt knæk

Danmark skal have nye naturnationalparker og én af dem kan blive Mols Bjerge. Udsigten til mere beskyttet natur i området møder både kritik og begejstring.

Kvæg, græsning og biodiversitet. 

15 nye naturnationalparker er på vej i Danmark og Mols Bjerge og Kaløskovene ligger lige nu på en bruttoliste over de i alt 21 mulige danske naturnationalparker.  

Fem af dem er allerede udpeget - blandt andet skal et 800 hektar område nær Fussingø ved Randers nu omdannes til en naturnationalpark.

Mols Bjerge er ifølge Naturstyrelsen ideelle til formålet med sine kuperede, lysåbne naturområder. Men om den nuværende nationalpark på Djursland skal blive til en naturnationalpark, er der delte meninger om.

Hvad er forskellen på en nationalpark og en naturnationalpark?

En af tilhængerne af en naturnationalpark i Mols Bjerge er spidskandidat for Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune, Michael Stegger Jensen, som mandag tog ud mellem bjergene for at snakke om mulighederne. 

- Min ambition er at finde en løsning, som alle kan se sig selv i. Og det bliver svært. Det bliver rigtig svært, men det er min ambition, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Frygter begrænsning for gående

For et talstærkt fremmøde af både tilhængere og modstandere var mødt op. Blandt andre var Jane Toubro, der er medlem af Tilgængelig Natur, mødt på Mols Bjerge for at tage en snak med spidskandidaten. Hun frygter, at en naturnationalpark vil begrænse mulighederne for dem, der ønsker at gå tur i området.

- Alt det her bliver indhegnet bagefter, siger hun og peger på et kort. Selv grusvejene er væk, hvis du ikke vil gå inde blandt køer. 

Jane Toubro, der er medlem af Tilgængelig Natur, havde taget et kort med, for at kunne fortælle om sine bekymringer for begrænsede færdselsområder i Mols Bjerge, hvis nationalparken omlægges til naturnationalpark.
Jane Toubro, der er medlem af Tilgængelig Natur, havde taget et kort med, for at kunne fortælle om sine bekymringer for begrænsede færdselsområder i Mols Bjerge, hvis nationalparken omlægges til naturnationalpark.

Og modstanden bliver bakket op af flere borgerlige partier i kommunen. I et brev til Miljøminister Lea Wermelin skriver Konservative Folkeparti, Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Michael Mikkelsen, at de ikke ønsker, at de to naturområder Mols Bjerge og Kaløskovene skal udpeges til naturnationalpark.

Tidligere borgmester for Venstre i Syddjurs Kommune, Claus Wistoft, uddyber til TV2 ØSTJYLLAND:

- Vi synes, at ti eller tolv års rimelig hårdt arbejde med at få den nuværende nationalpark til at fungere med en kombination af private og offentlige arealer vil lide et enormt knæk, hvis man lige pludselig kommer og planter et kæmpe hegn lige midt imellem de offentlige og de private arealer.

Der er et Venstre-medlem af nationalparkens bestyrelse (Else Marie Høgh red.), og nationalparkens bestyrelse har sagt, at det kunne være fint med en naturnationalpark. Hvor hører det hjemme?

- Efter min opfattelse tror jeg slet ikke, at bestyrelsen har været samlet for at drøfte lige nøjagtigt dette spørgsmål om nationalparken. Man har lavet et administrativt svar som måske har været rundsendt til bestyrelsen. Men Venstres holdning i Syddjurs er, at det har vi ikke brug for på denne her måde. 

quote Det er rigtig godt at staten nu tager ansvar for at få lavet noget mere og bedre natur i Danmark.

Kirstine Bille (SF)

Støtte fra minister og tidligere borgmester

Miljøministeren var mandag selv mødt op i Mols Bjerge for at støtte Socialdemokratiets spidskandidat Michael Stegger Jensen og traskede rundt i kuperede område for at drøfte sagen. 

- I det her område har man fagligt sagt, at man vil have gavn af at få et stort område med et stort hegn i stedet for flere små, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND. 

Og Michael Stegger Jensens begejstring for Mols' placering på bruttolisten over mulige nationalparker, bliver delt af flere spidskandidater. Blandt andet nikker spidskandidat for Socialistisk Folkeparti og tidligere borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille, anerkendende til idéen om en ny naturnationalpark i området. 

- Vi synes som udgangspunkt, at det er rigtig godt at staten nu tager ansvar for at få lavet noget mere og bedre natur i Danmark. Det er også naturligt at kigge på egne arealer, ligesom her i Mols Bjerge. 

Der er mange borgere her, der er bekymrede for adgangen til naturen. Hvorfor tager I ikke mere hånd om den bekymring?

- Det gør vi sandelig også. Vi synes, det er meget alvorligt, at den proces, der har været, nu er kommet ind bag døren. Det kan godt kritiseres. Men at man tager sagen op og vil lave mere natur i blandt andet Mols Bjerge, dét synes vi er en god idé, siger Kirstine Bille.

De kommende nationalparker i landet vil endeligt blive udpeget til december.