Børnene skal kunne mærke budgetforliget i år

Der er blandt andet afsat flere penge til børneområdet i det budgetforlig, et stort flertal i Randers Kommune har indgået.

I Randers Kommune har et flertal på 28 ud af 31 byrådsmedlemmer nu givet håndslag på et budgetforlig for de kommende år, og det kommer særligt børnene til gode.

I hvert fald har politikerne aftalt et økonomisk løft af dagtilbudsområdet på 50 millioner kroner, fremgår det af budgetforliget.

- Opgjort i forhold til udgangspunktet primo 2020, ligger der således i budgettet 2022-2025 et løft af dagtilbudsområdet, der fuldt indfaset udgør mere end 50 millioner kroner årligt, står der i aftaleteksten.

Foran på landsplan

De mange millioner skal blandt andet hjælpe til, at Randers Kommune når det nationale mål om bedre minimumsnormeringer inden skæringsåret 2024. Sagt på dansk er det en national ambition, at der da i vuggestuer er en voksen for hver tre børn, og i børnehaver skal der være en voksen til seks børn.

Det kan de gøre bedre i Randers Kommune, mener flertallet bag budgetforliget, og derfor skal målet, hjulpet på vej af de mange millioner, nås i 2023.

- Fremrykningen af minimumsnormeringer i dagtilbud og de massive investeringer på socialområdet er for SF grundstenen i dette års budgetaftale, og særligt vigtigt var det også for os at sikre, at vi fik reduceret besparelserne på specialskolen, da også børn med særlige behov fortjener den bedste skolegang, siger Rosa Lykke Yde, gruppeformand i SF, i en skriftlig meddelelse om forliget.

Borgmesteren klapper i hænderne

Aftalen om budget 2022-2025 er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, som udgør 28 ud af 31 byrådsmedlemmer.

Foruden institutionsbørnene indeholder budgetforliget også flere penge til blandt andet at styrke børnehandicapområdet, sikre at de ældres klippekortordning med ekstra hjælp fastholdes i 2022 og at Værket kan få etableret et elektrisk scenetræk.

Med andre ord er der lidt til alle sider i et budgetforlig aftalt få måneder før kommunalvalget i november, og borgmester Torben Hansen (S) er glad for aftalen.

- Jeg er rigtig glad for, at der er så bred samling om fremtiden, at 28 ud af byrådets 31 medlemmer står bag Randers Kommunes budget - et budget der også er økonomisk ansvarligt. Vi har haft en rigtig god dialog undervejs og nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil takke for, siger Torben Hansen.