Stolt borgmester: - Vi har et særdeles ambitiøst byråd

Der er nu sat navne på de 27 byrådsmedlemmer, der udgør Horsens Byråd fra 1. januar 2018. Desuden er formandsposterne fordelt

Det er igen lykkes borgmester Per Sørensen (S) at indgå den bredest mulige konstitueringsaftale, som samler hele byrådet i Horsens Kommune.

Kort efter at valgresultatet var kendt tirsdag aften, pegede samtlige partier i det nye byråd på, at borgmester Peter Sørensen skulle fortsætte på posten fra 1. januar 2018, og de udpegede ham samtidig til at lede forhandlingerne om konstitueringen af det nye byråd.

Onsdag aften underskrev alle partiledere så en aftale om sammensætningen af de stående udvalg samt to nye ad hoc-udvalg.

- Min helt klare ambition har været at lave en bred konstituering, og det er jeg utrolig glad for nu at kunne præsentere. Jeg kan mærke at der i den grad er tale om et ambitiøst byråd, der først og fremmest tænker på en samlet Horsens Kommune og ikke på en politisk linje, siger borgmester Peter Sørensen.

Læs også Stoleleg i Horsens: Vild udskiftning i byrådet

Resultatet af valget i Horsens Kommune betød blandt andet, at 13 nye ansigter er at finde rundt om det ovale byrådsbord, når byrådet mødes første gang. Udover de kendte faste udvalg nedsættes to ad hoc-udvalg

'Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund' med Jørgen Korshøj (V) som formand og Lone Blume (S) som næstformand – og med otte medlemmer – og 'Udvalget vedrørende borgerrettede sundhedsfremmeinitiativer' med Susan Gyldenkilde (S) som formand og en næstformand, som Venstre skal udpege. Udvalget får syv medlemmer.

Konstitueringsaftalen i Horsens

Martin Ravn (V) bliver 1. viceborgmester og Andreas Boesen (S) bliver 2. viceborgmester.

Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget bliver borgmester Peter Sørensen og udvalget får ni medlemmer.

Formand for Plan- og Miljøudvalget bliver Martin Ravn (V) og næstformand bliver Niels Peter Bøgballe (S). Udvalget får ni medlemmer.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget bliver Lone Ørsted (S) og næstformand bliver Paw Amdisen (SF). Udvalget får ni medlemmer.

Formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget bliver Ellen T. Schmidt (S) og næstformand bliver Anne Lene Løvbjerg (V). Udvalget får ni medlemmer.

Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget bliver Jakob Bille (LA) og næstformand bliver Thomas Monberg (S). Udvalget får ni medlemmer.

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bliver Lisbeth Torfing (Enh.) og næstformand bliver Michael Nedersøe (DF). Udvalget får ni medlemmer.