Landbrugsaftale på plads: Masser af ros og enkelte skår i glæden

Målet er at reducere med knap 8 millioner ton CO2, men aftalen sikrer reelt kun en reduktion på 1,9 millioner ton.

Der er mandag aften indgået en bred politisk aftale om en grøn omstilling af det danske landbrug.

Det sker efter timelange forhandlinger i Finansministeriet med finansminister Nicolai Wammen (S) og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) for bordenden.

Med aftalen bliver der blandt andet fastsat bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens udledning af CO2 på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990.

Ifølge Nicolai Wammen er der tale om en meget ambitiøs landbrugsaftale.

- I aften kan vi præsentere en historisk aftale for dansk landbrug, men også for vores klimaindsats. Et meget stort politisk flertal på tværs af partier er blevet enige om en aftale. Den gør det muligt for os at når vores målsætninger for klimaet, samtidig med, at vi holder hånden under landbruget, siger han mandag aften.

Konkret er aftalen indgået mellem regeringen, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, de radikale, Enhedslisten, de konservative, Nye Borgerlige, LA og Kristendemokraterne.

CO2-reduktion på 7,4 millioner ton

Regeringen præsenterede sit udspil til landbrugsaftalen allerede tilbage i april 2021. Her var udgangspunktet, at landbruget skal have reduceret CO2-udledningen med 7,1 millioner tons, når vi rammer 2030.

I den endelig aftale fremgår det, at aftalepartierne har en fælles ambition om at nå CO2-reduktioner på 7,4 millioner ton i 2030.

Aftalen byder dog kun på initiativer, der sikrer en reduktion på 1,9 millioner ton.

Derudover skal der tilføres 3,8 milliarder kroner fra staten til den grønne omstilling.

Helt afgørende med en bred aftale

Ifølge TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren har det været et stort ønske for både rød og blå blok at indgå en bred aftale.

Det giver nemlig en sikkerhed for erhvervslivet, at det er en stabil aftale, som består, selvom regeringsmagten skulle skifte i fremtiden.

På tværs af partierne er der mandag aften glæde over, at den brede aftale blev til virkelighed.

Fra Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, lyder det:

- Det har været hårde forhandlinger, og det har taget lang tid. Men det har været det hele værd at vente på, siger han.

Hos landmændene i Landbrug & Fødevarer er der glæde over, at det lykkedes at lande en bred aftale om landbrugets grønne omstilling.

- Det er rent ud sagt en kæmpe lettelse, at der er indgået en bred aftale. Vi har arbejdet benhårdt for ikke at blive kastebold mellem rød og blå blok i årene, der kommer. Det er lykkedes, og det er jeg glad for, siger formand Søren Søndergaard i en pressemeddelelse.

Kritikere vågner til ny landbrugsaftale

Af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, bliver aftalen beskrevet som både "Danmarkshistorie" og "klimahistorie", blandt andet fordi den "viser vejen til en CO2-reduktion på 7,4 millioner ton".

Men kigger man nærmere på aftalen, er der reelt kun tale om konkrete reduktioner for 1,9 millioner ton. Resten er ambitioner.

Det kritiserede blandt andet Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten, ved aftenens pressemøde.

- Der er alt for få konkrete reduktioner, men vi kommer til at være den grønne vagthund, som sikrer, at der kommer handling bag ordene, sagde hun.

Også Danmark Naturfredningsforening (DN) mener, at der mangler tempo i de konkrete reduktioner.

- Det giver mig bekymrede panderynker, for hvad nu hvis man ikke lykkedes med ambitionerne, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, til Ritzau.

Wammen afviser kritik

Af aftalen fremgår det, at ambitionen er en reduktion på mindst 8 millioner ton i 2030. De konkrete initiativer til reduktioner på 1,9 millioner ton omfatter blandt andet udtag af lavbundsjorder, reduktion af udledningen af kvælstof til miljøet, klimareducerende krav til husdyrproduktionen samt flere grønne arealer og skov.

På pressemødet blev finansminister Nicolai Wammen spurgt ind til, om der ikke er langt fra 1,9 millioner ton til ambitionen om 8 millioner ton.

- Vi har givet den gas på de håndtag, vi kender i dag. Det er vores fælles ansvar at gøre de flotte ord til virkelighed, svarede han.

Finansministeren uddybede, at aftalepartierne har gjort alt, hvad der er muligt på nuværende tidspunkt. Resten skal blandt andet nås via ny teknologi, der først er klar i fremtiden.

Ros til aftale fra flere sider

Mens landbrugsaftalen får hug fra DN, lyder der anderledes positive toner fra flere andre organisationer.

Blandt andet fra Landdistrikternes Fællesråd, hvor formand Steffen Damsgaard er tilfreds med, at det brede flertal i Folketinget endelig har fundet hinanden, lyder det i en skriftlig udtalelse.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale, der sikrer en mere realistisk økonomisk ramme for, hvordan landbruget i fremtiden kan gøre deres produktion grønnere og mere klimaeffektiv. Den brede aftale sikrer stabilitet og vished for landbruget, der nu kan kigge fremad mod langtidsholdbare løsninger, som ikke er afhængig af, hvilke veje de politiske vinde blæser, siger Steffen Damsgaard.

quote Aftalen sikrer både ambitiøse klimareduktioner, og den sætter samtidig en helt ny standard for udvikling af nye grønne løsninger inden for bio solutions, der også kan eksporteres og skabe nye arbejdspladser.

Ulrich Bang, Dansk Erhverv

Også Økologisk Landsforening rose aftalen for at skubbe Danmark i en rigtig retning.

- I Økologisk Landsforening har vi hele tiden kæmpet for en ambitiøs landbrugsaftale. Det har vi fået. Med høj prioritering af økologi, etablering af en plantefond og udtagning af lavbundsjorde er der lagt op til omstilling af det danske landbrug, der sikrer erhvervets fremtid og nye grønne arbejdspladser, lyder det fra Økologisk Landsforening. Økologi trækker landbruget i retning af flere planter og færre dyr. Økologi er rig på afgrøder, der lægger kulstof ned i jorden, og rummer dermed iboende løsninger, der er en sikker vej frem for klimaomstilling i landbruget, skriver landsforeningen i en pressemeddelelse.

Dansk Vegetarisk Forening kalder landbrugsaftalen en på flere punkter historisk ambitiøs aftale.

- Set i en international sammenhæng er det banebrydende, at det er blevet besluttet, at vi skal have en national handlingsplan for plantebaserede fødevarer med konkrete målsætninger, samt at vi som land investerer et milliardbeløb på området. Det er et af de største beløb, som et land har investeret i plantebaseret udvikling, lyder det fra Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl.

Fra Dansk Erhverv lyder der også klapsalver til aftalen og organisationen kalder det vigtigt med både ambitionerne og den politiske bredde i forliget. Særligt hæfter Dansk Erhverv sig ved udsigten til at kunne eksportere flere grønne løsninger.

- Aftalen sikrer både ambitiøse klimareduktioner, og den sætter samtidig en helt ny standard for udvikling af nye grønne løsninger inden for bio solutions, der også kan eksporteres og skabe nye arbejdspladser,” lyder det fra Ulrich Bang, markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Fra Dansk Industri lyder der lignende glade toner over, at "et bredt flertal i Folketinget har løst en af de sværeste opgaver i den grønne omstilling", som industriens talerør udtrykker det i en pressemeddelelse.

- De har lagt en plan, som skal nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser. Det er et vigtigt skridt, som sikrer reelle reduktioner i landbrugets udledninger og skaber investeringssikkerhed for fødevarevirksomhederne, lyder fra Dansk Industri.