Viste tissemænd i frikvarteret

Forældre undrer sig over bortvisning af otteårige drenge

For at tage rygterne i opløbet har de to drenges forældre i fællesskab valgt at udsende en skrivelse på skolens Forældreintra, hvor de redegør for hændelsen. Genrefoto. Foto: Google Maps / Colourbox. Collage: TV2OJ

To otteårige drenge fra en skole i Horsens Kommune har ufrivilligt fået en uge fri fra skole, efter at de under en leg løftede det øverste af deres kønsdele op over buksekanten foran en jævnaldrende pige på skolen. Det skriver tv2.dk i dag.

De to drenge blev bortvist fra skolen tidligere på måneden. I et brev til forældrene forklarede skolelederen efterfølgende, at de to drenge blev bortvist, fordi de havde opført sig "blufærdighedskrænkende" over for pigen.

Forældrene til de to drenge, som tv2.dk har været i kontakt med, mener, sagen er blæst ud af proportioner.

- Vi blev kontaktet af andre forældre, hvis børn var kommet hjem og havde sagt, at vores søn havde gjort noget ulovligt. De var meget urolige, indtil vi fortalte dem, hvad der var sket. Derefter sagde de bare, om det virkelig "bare var det", siger "JR", som er far til den ene af de to drenge.

- Jeg synes, at det er helt ude af proportioner i forhold til, hvad de har gjort.

Ifølge faderen var hans søn meget chokeret og påvirket af hele situationen efter sin samtale med skolelederen.

- Han var fuldstændig smurt ind i snot, grædende og meget påvirket, og han troede, at han havde gjort noget ulovligt, siger JR til tv2.dk.

tv2.dk er bekendt med både skolens og familiens navne, men har indvilliget i at anonymisere begge af hensyn til de involverede børn.

Forældrene har nu klaget over skoleinspektørens håndtering af sagen og har selv valgt at lægge en beskrivelse ud af forløbet på skoleintra.