Venner med på plejehjem

Beboerne på demensafsnit tager vennerne med

Beboerne på demensafsnittet Slotsgården i Horsens Kommune er blomstret mærkbart op.

Det skyldes, at personalet gør en ekstra indsats for at pleje de dementes venskab med deres gamle venner, oplyser Horsens Kommune i meddelelse. 

Ifølge Bente Falkenberg Juul, der er afdelingsleder på Slotsgården, har det stor betydning for de dementes livskvalitet, at de bevarer forbindelsen til deres venner.

- Vi mærker helt tydeligt, at jo flere stimuli de demente får - alt afhængig af deres personligheder - desto gladere bliver de. Og her spiller de gamle venner en stor rolle. Vennerne kender jo de dementes fortid og kan for eksempel fortælle om en beboer, at han altid har været vant til at få natmad, fordi han har drevet en restaurant. Dét, at kunne fastholde tidligere vaner, har stor betydning for de dementes trivsel, siger Bente Falkenberg Juul.

Hun tilføjer, at der er en del uvidenhed omkring demente og venskaber:

- Mange tror, at når først de demente er kommet på plejecenter, kan deres gamle venner ikke længere foretage sig de samme ting med dem. For eksempel at dyrke motion eller gå på restaurant. De tror, at fællesskabet kun rækker til at sidde og drikke kaffe, og så er det dét, siger Bente Falkenberg Juul, og understreger, at det er fint at drikke en kop kaffe sammen, men det er ikke altid nok. Der skal noget andet og mere til.

Fysisk og mental udvikling

Den 72-årige Jens Erik Andersen er et eksempel på den betydning venner kan have for den fysiske og mentale udvikling.

Da Jens Erik for halvandet år siden flyttede ind på Slotsgården på grund af en hjerneskade, var der stor tvivl om muligheden for genoptræning. Jens Erik har tidligere været en habil sportsmand inden for blandt andet håndbold og cykling.

Takket være gamle håndbold venner, som jævnligt besøger ham, hans egen stålsatte vilje samt støtte fra personalet, er Jens Erik i dag i stand til selv at klare mange af hverdagens gøremål.

- Det betyder meget for mig at få besøg af mine venner. Det holder mig i form, og så holder det liv i minderne om den tilværelse, jeg havde engang, giver Jens Erik udtryk for.

Ud over at koordinere og fastholde aftaler med beboernes venner gør kontaktpersonerne på Slotsgården også meget ud af at tale med de dementes venner. Samtaler som kan være med til at give et indtryk af beboernes liv, før de flyttede ind på Slotsgården.

Slotsgården i Horsens er et hjem for demente med plads til i alt 16 beboere.