Vandværk leverede forurenet drikkevand: Nu kan det drikkes

Torsted Vandværk i Horsens er på en liste over områder med overskridelser af PFAS i drikkevandet i 2021. Det er dog ikke længere tilfældet.

- En varm sommerdag ville jeg gerne drikke et glas iskoldt vand fra vandværket, fortæller Tommy Krog Abrahamsen, der er miljøingeniør.

Han er desuden kommunal tilsynsmedarbejder og fører tilsyn med drikkevandet i Horsens Kommune.

Torsdag kunne TV2 fortælle, at der i otte danske kommuner er fundet PFAS i drikkevandet. Blandt andet i Horsens, hvor der i en måling fra februar var fundet for høje forekomster af stofferne i en måling fra Torsted Vandværk.

Tommy Krog Abrahamsen fortæller, at han har kigget drikkevandsanalyserne igennem for Torsted Vandværk, og at der i de seneste målinger ikke har været målt en overskridelse af grænseværdierne for PFAS.

Han er derfor ikke nervøs for at drikke af vandet.

Tidligere måling af PFAS

Det er en måling tilbage fra februar, der er grunden til, at Horsens er nævnt på Styrelsen for Patientsikkerheds liste.

I en ud af fire vandboringer på Torsted Vandværk viste der sig at være målt en overskridelse af grænseværdierne for PFAS-stoffer. Værdien var her fem gange højere end det tilladte.

Ifølge Tommy Krag Abrahamsen, må der i vandet max være to nanogram PFAS-stoffer per liter, og målingen for februar viste 10,2 nanogram per liter. Værdien for PFAS-stoffer var derfor omkring 5 gange højere end det tilladte.

- Nogle forbrugere har i en periode fra november 2021 til marts 2022 drukket vand, der har været forurenet med PFAS.

- Vi ved ikke i hvor lang tid, men i en periode derimellem har nogle forbrugere indtaget drikkevand med PFAS over grænseværdien, fortsætter Tommy Krog Abrahamsen.

Han fortæller også, at Horsens Kommune har indført skærpet observation og følger vandværket tæt.

- Der skal tages flere opfølgende prøver, så vi sikrer os, at vi hurtigt ved det, hvis det kommer igen, siger Tommy Krog Abrahamsen

Det er de to PFAS-stoffer – PFOS og PFHxS, der gav anledning til overskridelsen.

Tommy Krog Abrahamsen fortæller også, at man i Horsens Kommune har undersøgt drikkevandet for PFAS siden 2019, og at der ikke har været for høje koncentrationer siden november 2021.

Vil berolige forbrugere

Herman Hockerup, der er formand for Torsted Vandværk, fortæller, at de har fået et par opringninger fra urolige forbrugere. De har derfor sendt sms’er ud til alle deres forbrugere og lagt informationer op på hjemmesiden om, hvordan det hænger sammen.

Torsted Vandværk sendte onsdag denne sms ud til deres forbrugere.
Torsted Vandværk sendte onsdag denne sms ud til deres forbrugere.

- Den seneste måling viste, at det var langt under grænseværdierne, siger Herman Hockerup.

- De kan roligt drikke vandet. Det gør jeg også selv hver dag, og det er jeg tryg ved.

Formanden understreger også, at de gerne vil berolige deres forbrugere, og at deres højeste ønske er at levere noget godt drikkevand til forbrugerne.