Skriv, så vi kan forstå det

Kommune ændrer sproget i breve til unge

Genrefoto

Det kan være svært at forstå de breve, der dumper ind ad brevsprækken fra Kommunen. Det vil de ændre på i Horsens.

Kommunen vil fremover skrive breve, som de unge kan forstå.

- Vi har jævnligt haft henvendelser fra frustrerede unge, som ikke forstår de breve, de får fra kommunen. Det er selvfølgelig særlig problematisk i de tilfælde, hvor vi ikke får formuleret tydeligt nok, hvilke konsekvenser det får, hvis de unge udebliver fra et beskæftigelsestilbud. Derfor har vi kigget ekstra kritisk på brevene for at gøre indholdet så forståeligt som muligt, siger Birgitte Salling, der er leder af Ungeenheden, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at kommunen konstant har fokus på at efterkomme de unges ønsker om et mere enkelt og letforståeligt sprog. Men når det gælder breve om ret og pligt tilbud, er der lovkrav til udformningen, og disse krav kan være en barriere for at skrive et enkelt sprog.

- Vi skal gengive lovgivningen, når vi skriver breve, men det er selvfølgelig vigtigt for os, at det ikke går ud over forståelsen. Vi sender hundredvis af breve ud, og vi tager jævnligt emnet op - både når det gælder breve til unge og borgerne generelt, siger Birgitte Salling.