Politiet vil konfiskere 190 millioner kroner fra havbrugsejer

En lokal havbrug-ejer på Horsens-kanten har tjent 191.574.671 kroner på at opdrætte fisk i havet i strid med reglerne. Det mener Sydøstjyllands Politi. Nu skal sagen for retten.

Jan Karnøe sætter stor pris på at kaste fiskesnøren ud ved Horsens Fjord. Men de seneste år, har der været mindre for ham at komme efter. Engang havde fiskene høj kvalitet – men sådan er det ikke længere.

Det er det dårlige vandmiljø der, ifølge Jan Karnøe, gør livet svært for fiskene. Og han har en idé om, hvor en del af problemet stammer fra. Landbruget er en af tingene – og så havbrugene.

Fra bredden hvor Jan Karnøe fisker kan Hjarnø Havbrugs fiskeproduktion ses. Virksomheden er netop nu centrum i en større miljøefterforskning.

Det er det dårlige vandmiljø der, ifølge Jan Karnøe, gør livet svært for fiskene.
Det er det dårlige vandmiljø der, ifølge Jan Karnøe, gør livet svært for fiskene.

Den lokale havbrug-ejer har ifølge Sydøstjyllands Politi tjent 191.574.671 kroner på at opdrætte fisk i havet i strid med reglerne.

Ifølge anklageskriftet har politiet blandt andet tiltalt havbruget og dets ejer for systematisk at udlede for meget kvælstof og fosfor i fjorden for egen økonomisk vinding. Politiet lægger i sagen op til at konfiskere mere end 190 millioner kroner.

quote Der skal ske noget dramatisk omkring udledningerne.

Jan Karnøe, sportsfisker

Men sagen skal først for retten til marts – og imens er Hjarnø Havbrug fortsat i drift.

- Der skal ske noget dramatisk omkring udledningerne, lyder det fra Jan Karnøe, der venter på, at sagen kommer for retten, så der kan komme afklaring.

Kommunen kan ikke bare trække stikket

Miljøstyrelsen har tidligere kendt driften af Hjarnø Havbrug ulovlig, fordi brugets såkaldte placeringstilladelser var udløbet.

Men fordi Hjarnø Havbrug har ansøgt om nye tilladelser, kan det, ifølge Miljøstyrelsen, fortsætte – i hvert fald indtil, der er truffet en afgørelse. Og når det kommer til eventuelle brud på miljøgodkendelser, er det kommunen, der er myndighed. Men heller ikke her er der afklaring lige med det første:

Når politiet har rejst tiltale, må man forstå, at i hvert fald politiet mener, at der er sket ulovligheder. Når I så ikke trækker støtten til virksomheden, betyder det så, at I bakker op om dem?

- Overhovedet ikke. Hvis der er noget, vi kærer os om, så er det miljøet. Både for dem som lever af vandet - dem der driver virksomhederne, men også for vores borgere og turister der bruger vandet. Men det er ikke bare så sort hvidt, at man bare lige kan trække stikket. Det skal der også være en vis juridisk hjemmel til, og man skal være på nogenlunde sikker grund, siger Kasper Glyngø, borgmester i Hedensted Kommune (Soc. dem), til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke kun havbrugene, der er under mistanke for at forurene. Også udledning fra landbruget og spildevand fra de store byer spiller en rolle.

Kortet nedenfor viser 10 områder hvor Miljøstyrelsen har målt moderat til kraftigt iltsvind i perioden fra 28. september til 9. oktober i år.

I de markerede områder har Miljøstyrelsen målt moderat til kraftigt iltsvind i perioden fra 28. september til 9. oktober i år.
I de markerede områder har Miljøstyrelsen målt moderat til kraftigt iltsvind i perioden fra 28. september til 9. oktober i år.

Professor: - Det udgør et selvstændigt problem i fjorden

Selvom problemerne i Horsens Fjord også skyldes temperaturforandringer og udledninger fra eksempelvis landbruget, så er Hjarnø Havbrugs påståede overtrædelser så markante, at det kan udgøre et selvstændigt problem i fjorden.

- I forhold til de bestræbelser man gør sig på at reducere udledningerne af næringsstoffer til vores havmiljø, i for eksempel Horsens Fjord, er det her så stor en enkel udledning, at det har en selvstændig betydning, siger Stiig Markager, professor ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brian Thomsen er direktør for havbrugenes brancheforening. Han kan ikke kommentere sagen fra Horsens. Men han mener ikke, at havbrug generelt kan tage skylden for iltsvind og fiskedød i havene omkring os.

- Der har været ret massiv kritik af havbrugene, og det er en kritik vi beklager, men det er også en uberettiget kritik. Når vi ser på de bidrag, vores havbrug bidrager med set i forhold til de samlede belastninger, så er bidragene fra havbrugene minimale og skal måles i promiller.

- Vi benægter ikke, at vi belaster havmiljøet. Det er klart, at der uanset hvad kommer en udledning af kvælstoffer, når man opdrætter fisk på land eller til havs - uanset med hvilken teknologi. Men min pointe er, at når vi taler om havbrugene, så er de placeret der, hvor strømforholdene er gode, og de samlede udledninger er marginale, siger Brian Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger desuden, at branchen gør flere ting for at tage højde for havmiljøet:

- Blandt andet kigger vi på placering af havbrugene, som er udvalgt i forhold til deres påvirkning på havmiljøet. De danske havbrug har desuden investeret massivt i anlæg med recirkulering, og på den måde er havbrug på land blevet optimeret. Og så kigger vi på ny og bedre foder og optimerer driften på vores havbrug, siger Brian Thomsen.

VIDEO: Se hele interviewet med Brian Thomsen, direktør for havbrugenes brancheforening, her. 

Ejer ønsker ikke at udtale sig

Tilbage ved Horsens fjord venter sportsfiskere som Jan Karnø på, at miljø-sagen kommer for retten, og fiskerne håber, at myndighederne kan standse en del af det iltsvind, der betyder at fisk og andre dyr i havet flygter eller dør.

- Man har jo talt og talt og listet udenom. Men der er jo ikke andet for, end at dem der forurener, må skrue ned for forureningen, siger Jan Karnø.

TV2 ØSTJYLLAND har talt med den havdambrug-ejer, der er tiltalt af Sydøstjyllands politi. Han ønsker ikke at deltage i et interview. Han siger dog:

- Jeg afventer forårets retssag. Men jeg ser ikke nogen grund til at deltage i deres propaganda TV.

VIDEO: På Djursland kunne nogle borgere i august 2019 ånde lettet op. Miljøministeren Lea Wermelin meldte ud, at hun ikke vil tillade havbrug langs kysten.