Minister ind i Responce-sag

Folketingsmedlem kræver en forklaring på, at ambulancefirma fik 13,7 mio. kroner ekstra kort efter licitation

Folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF) reagerer nu på oplysningerne i Horsens Folkeblad om, at det private ambulancefirma Reponce fik hævet betalingen få måneder efter at firmaet havde vundet licitation på ambulancekørsel for Region Midtjylland.

Ifølge avisens oplysninger skulle udbetalingen være sket for at redde firmaet fra en økonomisk trængt situation.

Hans Kristian Skibby kalder oplysningerne "foruroligende" og henvender sig nu til indenrigsministeren med krav om en politisk redegørelse.

- Indenrigsministeren er den minister som har det overordnede ansvar for de danske regioner og ikke mindst at de som en selvfølgelighed drager omsorg for, at alle skattemidler, der tilføres regionerne, bliver anvendt indenfor lovens bogstav. Vi kan ikke have en situation hvor en privat virksomhed tilgodeses med ekstraordinære pengebeløb, beløb som ligger ud over den aftale som så få måneder før blev en realitet. Der er jo tale om reelt driftstilskud og hvis ikke ændrede opgavevaretagelser kan retfærdiggøre så store millionbeløb, så må ministeren gå ind i sagen og kræve en tilbundsgående undersøgelse af de dispositioner som Regionsrådsformand Bent Hansen (S) må have politisk iværksat, udtaler Hans Kristian Skibby (DF).