Mange oplever selvmord tæt på

Sosu-hjælper fra Horsens måtte have psykolog-hjælp

40 procent af de ansatte på social- og sundhedsområdet har oplevet, at en eller flere borgere har begået selvmord eller forsøgt at begå selvmord. Langt fra alle får dog hjælp til at bearbejde episoden.

Det skriver Fagbladet FOA torsdag på baggrund af en undersøgelse, som godt 1.000 FOA-medlemmer har deltaget i.

Selv om så mange kommer tæt på en borgers selvmord, er det kun 43 procent som bliver tilbudt krisehjælp. Chefpsykolog Anders Korsgaard fra Krisepsykologisk Enhed på Rigshospitalet fortæller, at det oftest er en voldsom oplevelse at være tæt på et selvmord.

- Det, der virker stærkt, er, at det kommer fuldstændig uventet. Og at det er et menneske, som medarbejderen kender, siger han. Anders Korsgaard siger videre, at medarbejderen altid bør tilbydes krisehjælp af en professionel psykolog, så han eller hun kan få talt situationen igennem. Hvis ikke det sker, kan angsten for, at det sker igen, sætte sig lidt for godt fast.

Angsten kan bide sig fast
At angsten kan bide sig fast kender sosu-hjælper Alice Bendixen fra Horsens alt til.

Hun fik ingen krisehjælp i tiden efter, at hun fandt en ældre borger, der havde taget sit eget liv ved hjælp af en plasticpose og et tørklæde. Situationer, der minder hende om episoden, får hende ud af balance. For eksempel synet af sorte affaldsposer eller når der er mørkt hos en borger, hun skal ind til.

- Så begynder mit hjerte at hamre og buldre og brage - og jeg ser folk for mig, liggende i sengen med en pose over hovedet, siger hun.

Først da Alice Bendixen selv gik til sin leder, fik hun psykologhjælp.