Kommune: Nix pille!

Borgere må ikke bare ændre deres baghaver

Folk ved for lidt om naturen i deres egne baghaver. Sådan lyder det fra Horsens Kommune.

Baghaver kan nemlig være registreret som beskyttet naturareal, og så må man ikke bare gøre med arealet, som man vil. Vil man for eksempel grave ud til en sø, så skal man spørge kommunen først.

- Mange borgere er ikke klar over, om der er registreret beskyttet natur på deres ejendom, eller inden for hvilke grænser det beskyttede naturareal er placeret. Det er meget forståeligt. Men ved at gå ind på Horsens Kommunes Digitale Kort http://webkort.horsens.dk kan de nemt og hurtigt få et overblik over forholdene på lige netop deres ejendom og altså undgå eventuelle uoverensstemmelser, siger biolog Bente Andersen, Natur og Miljø i Horsens Kommune, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at der i tilfælde af uoverensstemmelser vil blive lavet en skriftlig aftale med ejeren af grunden om en løsning indenfor en given tidsfrist. Efterfølgende vil kommunen så følge op på, at aftalen overholdes.

Beskyttede naturarealer omfatter vandhuller, søer, heder, moser, enge, overdrev og strandenge. Og er et område registreret som beskyttet, så er hovedreglen - ifølge kommunen - altså: Nix pille!

Læs mere på Danmarks Miljøportal www.arealinfo.dk og www.nst.dk