Kemikalieudslip på trykkeri

Brandfolk fik travlt med at suge brandfarlig væske op

Foto: Colourbox

Tidligt tirsdag morgen måtte brandfolkene skynde sig ud til en af byens trykkerivirksomheder.

Alarmen lød på kemikalieudslip og ved ankomsten viste det sig da også, at der var brug for at handle hurtigt.

Ifølge indsatsleder Rene Hemberg fra Horsens Brand og Redning var der løbet omkring 100 liter ethyl alkohol, også kendt som ethanol, ud på gulvet i virksomheden.

Ethyl alkohol er kendt som en meget brandfarlig væske, og derfor var oprydningsarbejdet lidt af en udfordring, fortæller indsatslederen:

- Vi smed et absorberingsmiddel på det og sugede det op med en slamsuger samtidig med, at vi skulle passe på, at der ikke gik ild i det, siger Rene Hemberg til tv2oj.dk.

Den brandbare væske befandt sig i nogle underjordiske tanke, hvorfra det blev pumpet op og brugt i trykkeriets limblandings-afdeling.

Årsagen til, at de mange liter løb ud på gulvet er formentlig en menneskelig fejl:

- Det er vist det, man kan kalde et hændeligt uheld. Det tyder på, at hanen ikke er blevet lukket, siger indsatsleder Rene Hemberg.

Arbejdet med at suge væsken op tog omkring halvanden time for brandfolkene.