iPads skal være patienternes livline

Patienter på intensiv-afdelingen i Horsens får ekstra hjælp til at kommunikere

Kommunikation kan være en udfordring, når man er indlagt på hospitalet. Både når det handler om, at kunne udtrykke sine ønsker over for personalet og holde kontakten med sin familie.

Det har Regionshospitalet i Horsens for øje. På hospitalets intensiv-afdeling bliver patienterne nu udstyret med en iPad med en særlig app kaldet Predictable.

Det særlige ved app'en er, at den kan omsætte tekst til tale, hvilket kan være nyttigt for patienterne, når de vil kommunikere med personalet, fortæller social- og sundhedsassistent Sussie Brizarr:

- Tidligere brugte vi alfabet-tavler, som patienten pegede på og dermed kunne stave sig frem til de ønskede ord. Det gør vi også fortsat, hvis patienten ikke har mulighed for at bruge en iPad. Men det har langt de fleste, siger hun i en pressemeddelelse.

En del af patienterne på Intensivt Afsnit er vågne, mens de er tilkoblet en respirator, som hjælper dem med at trække vejret.

Respiratoren medfører ifølge personalet, at de midlertidigt ikke kan tale, så her er iPad'en til stor nytte.

Udover at have en praktisk funktion for patienten og personalet på afdelingen, så er idéen også, at den moderne teknologi kan hjælpe patienterne med at bevare kontakten til familie og venner under indlæggelsen.

Indkøbet af de nye iPads er muliggjort takket være en donation fra købmand Anker Møller Christensens Fond.