Horsens vil være grøn EU-vært

Udarbejder katalog over bæredygtige aktiviteter

Udviklingen af el-bilen Eco Move tæller på plussiden i Horsens´grønne regnskab Foto: ECOmove

Horsens skal ikke alene være værtsby for EU-formandsskabet. Nu er ambitionen at kunne smykke sig med titlen "bæredygtig værtsby", og i den forbindelse arbejder Udenrigsministeriet på at blive miljøcertificeret for "bæredygtig eventafvikling" - den såkaldte ISO 20121 - Event Sustainability Management Systems.

For at blåstemple Horsens som et bæredygtigt sted for EU-formandskabet har Horsens Kommune derfor udarbejdet et katalog over de mange bæredygtigheds aktiviteter, der foregår i kommunen

Kataloget afspejler den brede definition på bæredygtighedsbegrebet og indeholder derfor aktiviteter indenfor social-, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Bagerst i kataloget ligger en liste udarbejdet af Horsens Erhvervsråd, der giver et overblik over virksomhedernes bæredygtighedsaktiviteter i Horsens Kommune.

Kataloget er tænkt som et opslagsværk, en inspirationskilde og et værktøj til at identificere nye, potentielle samarbejdspartnere   

Se hele kataloget til højre for denne artikel