Horsens Midtbys slidte bygninger renoveres for millioner

Horsens Kommune har modtaget 50 ansøgninger om bygningsfornyelser og fornyelser af friarealer. Der er i alt afsat 32 mio. kroner til byfornyelse

Renoveringen af hjørnebygningen er led i den igangværende fornyelse af midtbyen, hvor Horsens Kommune vil forskønne områder og bygninger.

På hjørnet af Grønnegade og Thonbogade – nærmere bestemt Grønnegade 11A – ligger der en bygning beklædt med hvide plader.

Det er ikke noget, man lægger mærke til, når man hurtigt går gennem latinerkvarteret, men den hvide beklædning holder på en overraskende hemmelighed: en gemt facade med fin lokal arkitektur.

Alt andet lige så trænger en lang række af områdets ejendomme i høj grad til en renovering.

Jette Brandt-Hansen, arkitekt i Plan og By

Som led i den igangværende fornyelse af midtbyen vil Horsens Kommune forskønne områder og bygninger. Derfor har Byrådet netop frigivet 3,5 mio. kr. i støttemidler til renovering af syv ejendomme. Én af dem er Grønnegade 11A, og det er ejer Axel Pedersen glad for. 

- Indtil videre har samarbejdet med kommunen været rigtigt godt. Det er jo dyrt at renovere i denne størrelse, så jeg er glad for, at kommunen har mulighed for at hjælpe til. Jeg tror også, at det kommer til at gavne byen og horsensianerne, at nogle af vores bygninger får en kærlig hånd. Det giver nemlig et godt indtryk, når her er hyggeligt og pænt, og med renoveringen af Grønnegade 11A får vi sat prikken over i’et i latinerkvarteret, siger Alex Pedersen.

Læs også Stoleleg i Horsens: Vild udskiftning i byrådet

Private søger støttemidler

Renoveringen af Grønnegade 11A og de seks andre projekter går i gang her i efteråret. Udover de syv ejendomme, der har fået tilsagn om støtte, har Horsens Kommune modtaget 50 ansøgninger om bygningsfornyelser og fornyelser af friarealer. Der er nemlig sat 32 mio. kr. af i støttemidler, som skal bruges mellem 2018 og 2021.

Fra 2017 til 2021 gennemføres der et områdefornyelsesprojekt i Horsens Midtby. I området skal der dels gennemføres en del byfornyelse og dels en del byudvikling / store projekter.

- Alt andet lige så trænger en lang række af områdets ejendomme i høj grad til en renovering. Det kan f.eks. være renovering af ydervægge, vinduer, tage, hoveddøre og så videre. Vi er derfor glade for, at vi har modtaget så mange gode ansøgninger, siger Jette Brandt-Hansen, der er arkitekt i Plan og By. 

Læs også To spidskandidater i Horsens tabte til deres unge partifæller

Ifølge Jette Brandt-Hansen er erfaringen, at hver offentlig krone, der bliver investeret specifikt i bygningsfornyelse, skaber en yderligere privat investering med op til 7,5 gange igen.

Områdefornyelsesprojektet i Horsens Midtby omhandler også følgende projekter

Renovering af Jessensgade, Søndergade og Torvet.
Rådhustorvet og andre byrum opgraderes
Åbning og istandsættelse af passager
Opholdsrum og lommeparker
Hængslet til havnen
Trafikomlægninger
Beboerprojekter
Etablering af små, grønne områder
Omlægning af Åboulevarden og Rådhustorvet
Klimaløsninger
Fortsættelse af Vildsporet
Enkelte cykel- og trafikændringer
Byliv og udsmykning i byrum
Borgerinddragelse