Flere 15-årige skal ud på plejehjemmene

I Horsens har man stor succes med at lade unge mennesker holde de ældre med selskab på plejehjemmene. Nu vil kommunen brede ordningen ud til så mange plejecentre som muligt.

Brætspil, højtlæsning og gåture er en del af Jessica Hellesnes Thomsens fritidsjob på plejehjemmet Præsthøjgården i Horsens.

- Det er meget meningsfuldt. Jeg synes, at det er vigtigt. Så jeg synes virkelig, at det er fedt at være her, siger Jessica Hellesnes Thomsen, der er hjælper på Præsthøjgården i Horsens.

Hun er én af de fire ungarbejdere, der for et halvt år siden blev ansat på to plejehjem i Horsens Kommune i forbindelse med et pilotprojekt. Hendes arbejdsopgave er at hygge om de ældre og skabe omsorg.

Og nu vil Horsens Kommune gerne have flere som hende på kommunens plejehjem.

- De unge møder de gamle uden nogen forestilling om, hvad de kan. Og vi bliver på daglig basis overrasket over, hvad de unge bringer ind i samværet med de gamle, siger Lone Boysen, der er sundhedscenterleder i Sundhedscenter Horsens.

Spreder sig til resten af kommunen

Pilotprojektet har nemlig vist sig at være så stor en succes, at Horsens Kommune nu vil have ungarbejdere på så mange af kommunens plejecentre som muligt.

- Det er helt fantastisk, jeg havde på ingen måde set det her komme, at det skulle blive så stort, siger Winnie Winther, der er sektorformand for sociale og sundhedsområdet i FOA Horsens.

Jessica Hellesnes Thomsen spiller blandt andet brætspil med plejehjemsbeboerne. 
Jessica Hellesnes Thomsen spiller blandt andet brætspil med plejehjemsbeboerne. 

Det er Horsens Kommune og FOA Horsens, der står bag projektet, hvor unge mellem 13 og 17 år ansættes i fritidsjob efter skoletid.

Der er ingen risiko for, at de unge går ind og overtager sundhedsfaglige opgaver fra det nuværende personale.

- De skal arbejde med at få en relation til beboerne. Det kan være at lægge et puslespil sammen, gå en tur eller oprydning i et klædeskab sammen med beboeren, siger Winnie Winther, der er sektorformand for sociale og sundhedsområdet i FOA Horsens.

Populariteten har også fået andre kommuner til at henvende sig til Horsens. Blandt andet har Silkeborg Kommune ladet sig inspirere af Horsens og er igang med et lignende forsøg. 

Skal lokke unge ind på SOSU-uddannelserne

Pilotprojektets hovedformål er at få unge til at interessere sig for SOSU-uddannelserne i kommunen. 

- Det langsigtede mål med dette projekt er, at vi understøtter og bevarer en god rekruttering til vores fag, så når vi selv bliver gamle, så er der også nogle til at passe på os, siger Lone Boysen, der er sundhedscenterleder i Sundhedscenter Horsens.

Horsens Kommune forventer at slå stillinger op som ungmedarbejder på kommunens plejehjem til efteråret.