Borgere i oprør: Gade i Horsens flyder med lort

Flere gader i Horsens er møgbeskidte og flyder blandt andet med hundelort. Det ødelægger gadebilledet mener beboere

01:10

Gaderne flyder med hundelort og skrald ifølge beboere i Horsens.

John Mårtensen er pensionist og går ofte tur i Smedegade i Horsens. Men nu har han fået nok af affald og især hundelorte, der ifølge ham flyder i gaden.

- Smedegade kunne være en smuk gade, og det er jo synd, at det bliver skæmmet med hundelorte og andet affald, som folk ikke samler op, siger John Mårtensen.

John Mårtensen er pensionist og går ofte tur i Smedegade i Horsens. Men nu har han fået nok af affald og især hundelorte, der ifølge ham flyder i gaden.

Ifølge John Mårtensen kan han sagtens tælle op mod 100 efterladenskaber fra hunde alene på en tur op og ned af Smedegade.

- Men skal kigge sig godt for, for ikke at komme til at træde i en, siger han.

Læs også Horsens midtby skal forvandles: Fuld gas på udviklingen

Også andre gader er ramt

Det er dog ikke kun hundenes efterladenskaber, der ødelægger gadebilledet. Også pizzabakker, pap og cigaretskodder flyder på gaden. Det fik i weekenden John Mårtensen til tasterne. Han skrev et læserbrev til den lokale avis. Siden da har han fået flere reaktioner fra borgere i Horsens, der er enige med ham.

Det var så let at holde en by ren, hvis hver enkelte bare begyndte at samle op efter sig selv

John Mårtensen, pensionist, Horsens

- Der er åbenbart rigtig mange steder, hvor det er et problem med hundelorte og affald, der flyder i gaderne, siger John Mårtensen.

Han så gerne at kommunen og grundejerforeningen tog affære. Men en stor del af ansvaret ligger hos hundeejerne, mener han.

- Det var så let at holde en by ren, hvis hver enkelte bare begyndte at samle op efter sig selv. Det er ikke hundenes skyld men deres ejer, siger John Mårtensen.

Saml lorten op - for hundenes skyld

Til TV MIDTVEST fortæller hundeekspert Rie Ravn, at der er en smitterisiko i hundelorte, der er efterladt på gaden. Der kan ifølge hende være både parasitter og smitsomme sygdomme i hundenes brune efterladenskaber.

- Det er enormt vigtigt, at vi som hundeejere fjerner vores hundes efterladenskaber. Både for at beskytte andres hunde, men også for at vi ikke skal blive upopulære hos vores ikke-hundeejende landsmænd, siger Rie Ravn, der selv har 14 hunde, til TV MIDTVEST.

HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OM HUNDEEFTERLADENSKABER

Vejloven § 70
"Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning."

Privatvejsloven § 66
"På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign."

Færdselsloven § 87
"Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen."

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13
"Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb."

Kilde: Bolius